Dosräknare

Kvot + 500-regel + 100-regel
Dosräknare