• Start
  • Mitt team
  • Jönköping

Hjälpmedel Jönköping

Några vanliga hjälpmedel är blodsockermätare, teststickor, blodprovstagare med lancetter, blodketonmätare, urinstickor, i-port, insuflon, injektionsnålar, insulinpenna och insulinpump. Hos diabetessköterskan kan du alltid få personliga råd om de olika hjälpmedel som finns att tillgå hos oss. Fråga gärna diabetessköterskan om hjälpmedel och nyheter. Hjälpmedel är kostnadsfria för patienter.

Många hjälpmedel skickas hem via landstingets centralförråd efter beställning av diabetessköterskan, med möjlighet till fyra uttag. Du aktiverar själv beställningen när du vill ha nästa sändning på tel 020 – 71 72 00, vardagar kl. 07-16 (ej tisd kl. 7-10). Ring senast fredag veckan innan!
Injektionspennor, injektionstorkar mm skrivs ut på ett s.k. hjälpmedelskort. Detta lämnas till apotek, som lämnar ut hjälpmedlen. Insulinpump med tillbehör beställs från respektive företag efter att diabetessköterskan gjort en aktivering.

Det är bra att tänka igenom vad som fattas innan varje mottagningsbesök. Tar något hjälpmedel slut och det dröjer till nästa besök kan man maila oss med hjälp av 1177 Vårdguidens e-tjänster. Det går också bra att ringa till diabetessköterskan under våra telefontider. Står man helt utan kan det finnas en mindre mängd material på barndiabetesmottagningen.

Blodsockermätare

Blodsockermätare får man kostnadsfritt på barndiabetesmottagningen.

Region Jönköping rekommenderar dessa utvalda mätare/teststickor
- och har avtal med leverantörerna:

Företag Mätare/Sticka

Blod-
mängd
µl

Mät-
område
mmol/l

Tid
sek

Hållbarhet i öppnad förp.

Batteri

A.Menarini
GlucoMen Aero 2K
0,5 Glukos
1,1-33,3
5        1 år 2 st litium
CR 2032
  0,8 Ketoner
0,1-8,0
8 se styckvis förpackning  
           

Abbott
Freestyle Lite

0,3

1,1-27,8

5

2 år

1 st litium
CR 2032

           

Ascensia
Contour Next

 0,6

 0,6-33,3

 

2 år

2 st litium CR 2032

           
Roche
Accu-Chek Mobile
0,3 0,6-33,3   3 mån
när kassett satts i
2 st AAA

Man kan också mäta blodsockret kontinuerligt över flera dygn. Då behövs en glukossensor.

Insulinpennor

Det finns flera företag som tillverkar insulinpennor. Vissa insulinsorter passar till vissa pennor. Information om de olika pennorna kan finnas på tillverkarens hemsida eller apoteket.
Några vanliga pennor är

Novopen 4, Flexpen, NovoPen Echo - för Novorapid, Levemir, Insulatard och Tresiba från Novo Nordisk 

Humapen Luxura, Humapen HD, Humapen Memoir, Humalog KwikPen - för Humalog, Humalog Mix och Humulin NPH från Lilly

Clikstar, Solostar - för Lantus och Apidra från Sanofi


Insulinpumpar

Insulinpump med tillbehör är gratis för patienter och beställs från respektive företag efter att diabetessköterskan gjort en aktivering. Tänk på att det är cirka en veckas leveranstid.

Det finns flera olika sorters insulinpumpar från flera olika företag. Vi begränsar oss till några modeller för att kunna vara uppdaterade vad gäller användning och funktioner.

Hos oss i Jönköping används pumpar från Roche (Accu-Chek Insight), Medtronic Minimed (640G), Infu Care (Dana R) och Rubin Medical (Animas Vibe). På dessa länkar finns mer information och beskrivning av pumparna:

Roche

Medtronic

Infu Care

Rubin Medical


Börja använda insulinpump

Både den som ska använda pumpen och föräldrar behöver utbildning vid ett par tillfällen om hur pumpen fungerar och hur man agerar i olika situationer. Alla pumpanvändare bör ha den typ av blodsockermätare som också kan mäta ketoner i blod.

Hos oss i Jönköping startar vi pumpbehandlingen på mottagningen, och man har tätare kontakt med oss vid uppstarten. Besök på mottagningen behövs oftast 1-2 gånger, liksom telefonkontakt. Man måste ta blodsockerprofil med blodsocker direkt före och 2 tim efter måltid, samt 2 gånger på natten. Hos barn under 7 år startar vi ofta pumpbehandling direkt när man får sjukdomen.

Ansvarig för sidans innehåll: Rosita Ilvered, diabetessjuksköterska

Senast uppdaterad måndag, 26 mars 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION