• Start
  • Om Diabit
  • Policys och regler

Policy för kvalitetssäkring

Sajten diabit.se har funnits öppet på nätet under 10 år, 2008-2018. Vården är i snabb utveckling. Erfarenheten är att ”Fakta och råd” avsnitt behöver granskas, uppdateras och kvalitetssäkras regelbundet och ofta. Detta behov möter diabit.se genom följande arbetssätt.

Granskning av "Fakta och råd" i blandade grupper
Under en Diabit-arbetsdag höst och vår skapas 3-4 arbetsgrupper med 3-5 deltagare från frivilligt medverkande sjukhus och vårdteam. Så långt möjligt blandas olika yrkesgrupper och sjukhus i grupperna. Grupperna granskar och diskuterar en text i taget och skriver förbättringsförslag.

Gruppens fokus är fakta och råd samt hur dessa framförs. Enkelhet och tydlighet är ledord. Till exempel granskas budskap, tilltal, ton, användning av bildspråk. Förslag till nya illustrationer, sidor och dokument tas fram. Länkar kontrolleras.

Det är centralt att granskningen sker i blandade och över tid varierade grupper. Nya konstellationer eftersträvas vid varje ny granskning. Gruppsammansättningen är liksom vården 
flerprofessionell, så att olika yrkesgruppers perspektiv tillvaratas. Deltagarna är från olika sjukhus, så att olika verksamheters arbetssätt och erfarenheter tillvaratas. Grupperna är förnyande med variation över tid av deltagare, så att nya ögon bidrar till förbättring.


Följsamhet med nationella riktlinjer
Följsamhet med nationella vårdprogram eftersträvas.
Följsamhet med 1177.se och UMO.se Språkliga riktlinjer eftersträvas.
Om gruppen blir oenig om något lyfts frågan till storgrupp med dagens övriga deltagare. Ibland framgår verkliga skillnader i vårdpraktik, exempelvis vissa hjälpmedel där regionerna gör olika. Då kan lokal information presenteras på lokal sida, och nationell information hänvisa till lokala sidor.Högst 18 månader gammal information

En ny gruppgranskning av varje avsnitt sker inom högst 18 månader. Gruppen representerar vid varje tillfälle den aktuella kunskap och vårdpraktik som patienter med familjer möter.
Datum och medverkande i senaste granskning och uppdatering visas väl synligt.Granskning vid mindre uppdateringar 

Redaktionen uppdaterar vid behov, ibland efter input från sidans användare. Vid redaktionella ändringar inom ”Fakta och råd” av möjlig betydelse för patientsäkerhet görs en ny kvalitetsgranskning i grupp som fysiskt möte eller ev. telefonmöte.

Senast uppdaterad måndag, 17 september 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION