• Start
  • Fakta & råd
  • Akuta situationer

Hjälp jag gjorde fel med insulinet!

Om måltidsinsulin gavs istället för basinsulin
Ät mat och följ blodsockret en gång i timmen de närmaste fyra timmarna.
Halvera dosen basinsulin och ge det på en gång.

Om basinsulin gavs istället för måltidsinsulin
Lägg till en halv dos måltidsinsulin och minska ev. till halva dosen vid nästa måltid. Följ blodsockret varannan timme så länge basinsulinet verkar.
-Om felet görs vid frukost eller lunch, ge vanliga kvällsdosen basinsulin.
-Om felet görs vid middag eller senare, ge lägre dos basinsulin på kvällen.

Om rätt insulinsort gavs dubbelt

Ät motsvarande mer mat (kolhydrater) och följ blodsockret en gång i timmen de närmaste timmarna. Hur länge beror på insulinsort. Vid direktverkande insulin följ blodsockret varje halvtimme i början.

Hjälp jag glömde!
Om inget måltidsinsulin gavs

-Upptäckt inom 1 timme – ge ordinarie måltidsdos.
-Upptäckt efter mer än 1 tim – följ blodsocker och ge korrigeringsdos med måltidsinsulin varannan timme.

Om inget basinsulin gavs
-Upptäckt inom 6 timmar – ge ordinarie dos basinsulin.
-Upptäckt efter mer än 6 tim – ge halva dosen basinsulin. Följ blodsocker och ge ev. korrigeringsdos med måltidsinsulin varannan timme (var fjärde timme nattetid).

Måltidsinsulin Basinsulin
Direktverkande Snabbverkande Medellångverkande Långverkande
Apidra Actrapid Insulatard Lantus, Abasaglar
Humalog   Humulin NPH Levemir
Novorapid     Tresiba


Skrivet av: Lena Hanberger, diabetessjuksköt, Barnsjukhuset, US Linköping

Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Senast uppdaterad torsdag, 11 oktober 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION