Använda blodsockerkurva

Blodsockerkurvor och daglig reflektion över värden är två bra verktyg för att ha kontroll på blodsockret😊 

Försök bli av med blodsockersvängningar som återkommer
Målet är blodsocker mellan 4 - 6 mmol/l före måltid, och mellan 4 - 8 mmol/l två tim efter måltid.
Det är bra att åtgärda blodsockersvängningar som återkommer vid liknande tider eller aktiviteter.

  1. Försök se mönster i profilerna: Vilka svängningar är återkommande?
  2. Vilka förändringar kan passa för att få en jämnare kurva? Tänk ut olika sätt och välj en förändring att prova. Du kan ringa diabetesteamet för råd och tips.
  3. Genomför förändringen. Om du mår bra väntar du några dagar medan blodsockret stabiliseras.
  4. Efter 3-4 dagar behöver du göra nya dygnsprofiler och utvärdera på samma sätt. Du kan jämföra med de tidigare profilerna. 
  5. Titta på de nya profilerna för att se mönster. Välj en ny förändring, testa den och följ upp med nya dygnsprofiler. Ibland behöver du fortsätta så en tid.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Rosita Ilvered, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Maria Nordwall, barnläk, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Senast uppdaterad torsdag, 06 april 2017