Vad är HbA1c?

Proteinet hemoglobin (Hb) finns i de röda blodkropparna, som transporterar syre. På hemoglobin fastnar sockermolekyler. Då bildas HbA1c, ett så kallat glykerat hemoglobin. När sockermängden i blodet är högre fastnar fler sockermolekyler och HbA1c värdet blir högre.

HbA1c visar hur medelblodsockret varit de senaste veckorna
Blodprovet HbA1c ger ett värde i mmol/mol som speglar hur blodsockret varit under de senaste 6-8 veckorna. Det beror på att varje dag bildas nya röda blodkroppar och de gamla bryts ned efter ca 120 dagar. Det finns ett starkt samband mellan ditt medelblodsocker och ditt HbA1c.

Risken för följdsjukdomar kan minskas
Det är bra att kolla HbA1c var tredje månad och oftare om det är högt. Om HbA1c är högt ökar risken för följdsjukdomar. Varje förbättring av ett högt HbA1c är mycket värdefull. När HbA1c är under 60 mmol/mol är riskerna klart mindre!

Sträva mot ett tydligt HbA1c mål
Ett bra HbA1c mål att sträva mot kan vara 48 mmol/mol utan att få allvarligt lågt blodsocker eller ofta få lågt blodsocker.

När HbA1c stiger behöver något göras
Ett stigande HbA1c är en larmsignal som säger -Vad nu då? Vad behöver jag nu göra? 

Prata med diabetesteamet om mål
Diabetesteamet har riktlinjer för åtgärder vid HbA1c-värden vid olika nivåer. 
Prata med diabetesteamet om mål för behandlingen!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Rosita Ilvered, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Maria Nordwall, barnläk, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping

Senast uppdaterad torsdag, 20 april 2017