• Start
  • Fakta & råd
  • Följdsjukdomar

Ögon

ogonHöga blodsockernivåer under lång tid ökar risken för förändringar i de små fina blodkärlen i ögats näthinna. Det kan på lång sikt leda till synnedsättning.

När blodsocker och HbA1c är närmare målområdet minskar riskerna.

Fotografera ögonbotten för att upptäcka förändringar
Det är viktigt att förändringar upptäcks tidigt så behandling snabbt kan påbörjas. Därför gör du regelbundna kontroller med ögonbottenfotografering om du är över 10 år och har diabetes typ 1.

Små förändringar kan gå tillbaka om blodsockernivåerna sänks. Om förändringarna består kan de behandlas med laser.

Tillfällig dimsyn kan bero på mycket högt blodsocker
Tillfälligt mycket höga blodsockervärden kan påverka linsen så man ser otydligare, s k dimsyn. Om du blir av med dimsynen när blodsockret ligger närmare målområdet är det inte kärlförändringar. Tillfällig dimsyn är ändå en varning för att något med behandlingen kan vara fel.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Senast uppdaterad torsdag, 12 april 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION