Forskning

forskning diabetes typ 1 barn ungdom förebygga komplikationer insulin pump glukossensor

Världen över pågår mycket forskning om diabetes typ 1. Det största och kanske svåraste målet är att kunna förebygga och i bästa fall bota sjukdomen. I väntan på det gäller det att åtminstone kunna lindra dess konsekvenser, minska på följdsjukdomar och öka livskvaliten.

Några stora forskningsområden är:
 
Förebygga diabetes typ 1 och dess konsekvenser 
Ta reda på orsakerna till diabetes typ 1 för att kunna förebygga sjukdomen. Försöka bevara kvarvarande förmåga att bilda eget insulin. Försöka förhindra/minska akuta komplikationer och senare följdsjukdomar.

Transplantation av celler från frisk bukspottskörtel
Man har lyckats med detta bl a i Sverige på några vuxna, men många problem återstår. Efter transplantationen krävs omfattande daglig medicinering, med biverkningar, för att förhindra avstötning.

Glukossensorer och insulinpumpar
Målet har varit system där dessa samverkar på ett tillräckligt säkert sätt. Här har utvecklingen idag nått ganska långt.

Nya insulinsorter och nya sätt att ge insulin

Se olika forskningsnyheter

Sidansvarig: 
Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm

Senast uppdaterad måndag, 12 november 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION