• Start
  • Fakta & råd
  • Forskning

Om att hitta de med högre risk för diabetes typ 1

Forskare berättar om att via blodprov från 4-åringar kan man försöka hitta vissa med ökad risk för diabetes typ 1.
En expertpanel diskuterar fördelar och nackdelar med att göra så.
Från ett seminarium i Almedalen den 4 juli 2018.
Videoinspelning ca 1 tim från Lunds Universitet, Diabetesportalen

Medverkande:
Åke Lernmark, professor, Lunds universitet
Markus Lundgren, läkare och forskare Lunds universitet
Linda Ahlkvist, Koordinator TrialNet, Lunds universitet

Jeanette Åkerström Kördel, Koordinator GPPAD, Lunds universitet

Jenni Nordborg, Regeringskansliets nya samverkanskontor för life science

Kjell Asplund, Statens Medicin-Etiska Råd

Anna Mattsson, Socialstyrelsen
Moderator: Lisa Kirsebom, vetenskapsjournalist

Senast uppdaterad måndag, 08 oktober 2018

Skriv ut

Eget insulin bildas längre tid än man trott

Minskningen av insulinproduktion när man får typ 1 diabetes kan pågå så länge som sju år. Därefter stabiliseras nivån och de insulinproducerande betaceller som fortfarande utsöndrar insulin fortsätter göra det. Det här kan öppna nya vägar för att lindra sjukdomen, tänker forskarna. 

Läs mer på Diabetesportalen

 

Senast uppdaterad onsdag, 20 juni 2018

Skriv ut

Ny klassificering av diabetes

Föredrag 33 min av Emma Ahlqvist, forskare Diabetes och Endokrinologi, Lunds universitet, april 2018. En rad olika frågor och svar tas upp.

Det nya idag handlar främst om olika diabetes typ 2 sjukdomar. 

Men Emmas forskargrupp ska i närtid försöka fördjupa analysen även inom diabetes typ 1, berättar hon vid 29 min. Planen är att analysera data från studien "BDD" - Bättre Diabetes Diagnos, där barn och unga i hela Sverige medverkat under många år.

Stort tack till Emma och alla barn och unga med familjer, vårdpersonal och forskare som bidrar till att ta fram ny kunskap!

En film från Lunds Universitet, Diabetesportalen

Senast uppdaterad fredag, 04 Maj 2018

Skriv ut

Fick du diabetes senaste 6 mån och är över 12 år?

Forskargrupper i olika länder fortsätter att pröva diabetesvaccinet Diamyd (GAD-alum) på olika sätt. Det är samma vaccin som tidigare verkat lovande men i de första kontrollerade studierna inte visat tillräcklig effekt.

En svensk forskargrupp har börjat pröva ett nytt sätt där man gett vaccinet som injektion i en lymfkörtel. Deltagarna fick också ta extra D-vitamin. En första pilotstudie med 12 deltagare har gått bra under 6 månader, och nu har en internationell kontrollerad studie startat. Läs mer på Diabetesportalen. 

I nuläget söker forskargruppen deltagare till en kontrollerad studie av vaccinet Diamyd (GAD-alum) direkt i lymfkörtel i kombination med intag av D-vitamin. I studien utvärderas behandlingens effekt på den kvarvarande förmågan att bilda insulin.

Forskarna söker 80 deltagare i åldrarna 12-24 år som fått diabetes typ 1 under det senaste halvåret. 
På länken nedan ser du sjukhus som deltar, kontaktuppgifter samt information från forskargruppen.
Läs mer på http://www.diagnode-2.com/se

I en kontrollerad studie jämförs en grupp som får aktivt vaccin med en kontrollgrupp som inte får vaccinet. Det är ofta först när studien är klar som forskarna får veta vilken grupp någon tillhört. 

Senast uppdaterad måndag, 16 april 2018

Skriv ut

...diabetes och ADHD slåss och förstärker varandra!

”Diabetes och ADHD blir som ett inbördeskrig i mig, de slåss och förstärker varandra!”

I en svensk forskningsstudie var milda exekutiva problem, klara inlärningsproblem och klara minnesproblem vanligare hos personer med högt HbA1c. Forskare berättar mer på diabetesportalen.se

Några av de så kallade exekutiva funktionerna i hjärnan är planeringsförmåga, uppmärksamhet, impulskontroll, problemlösningsförmåga och arbetsminne. De kan liknas vid en personlig assistent som hjälper oss ha koll i vardagen.

Hjärnans exekutiva funktioner kan vara nedsatta om du har svårigheter inom ADHD eller autism området, men också tillfälligt om du har en depression. Det brukar märkas och gör det ofta svårare att lyckas i behandlingen av diabetes typ 1. Då behöver du få mer stöd. Det är också bra att kontakta en specialistmottagning inom Barn- och ungdomspsykiatri för att kolla och få rätt hjälp.

Senast uppdaterad onsdag, 17 Maj 2017

Skriv ut