• Start
  • Fakta & råd
  • Hjälpmedel

Insulinpennor

penna

Ett vanligt sätt att ge kroppen insulin är med insulinpenna. På pennan sätter man en tunn engångsnål, s k pennkanyl.

Det finns flera företag som tillverkar insulin och insulinpennor. Vissa insulinsorter passar till vissa pennor. Några pennor har minne och kan visa senast givna dos.

Man kan hämta aktuell information om de olika pennorna på företagens hemsidor.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping 
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Senast uppdaterad torsdag, 12 april 2018

Skriv ut

Comments (1)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

Det hade varit bra med en aktuell lista på företag som tillhandahåller pennor med dosminne, typ av minne etc.
Fabrikanterna är inte alltid så lätta att hitta och deras hemsidor kan upplevas som svårlästa för en människa som inteCOM_KOMENTO_ELLIPSES

Det hade varit bra med en aktuell lista på företag som tillhandahåller pennor med dosminne, typ av minne etc.
Fabrikanterna är inte alltid så lätta att hitta och deras hemsidor kan upplevas som svårlästa för en människa som inte ser så bra.
bristande kunskap om internet och hantering av data är också försvårande anledningar.
Bra av er att försöka ge oss hjälp, fortsätt att utveckla !
Tack
Nils-Evert

Read More
Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION