Dosering

dosering

Målet är att ha ett jämnt blodsocker över hela dygnet, så nära målområdet som möjligt

Insulinbehovet varierar
Insulinbehovet kan variera en hel del, läs mer om insulinkänslighet. Till exempel när man börjar behandla diabetes typ 1 blir först insulinbehovet lägre och lägre, för att senare öka efterhand.

Det går att ha koll på kolhydrater och räkna med kvoter
Många använder kolhydraträkning och kvoter för att beräkna måltidsdoser. Doser och kvoter behöver hela tiden utvärderas och justeras. Diabetesteamet kan berätta hur man gör och hjälpa till.

Försök se mönster över dygnet
Det är bra att försöka se mönster i hur blodsockret brukar ligga över dygnet. När du ska justera behandlingen kan du försöka göra kurvan jämnare. 
Det går att ladda ner värden från olika mätare med tjänsten Diasend eller motsvarande, eller göra dygnskurvor i en blodsockerdagbok.

Korrigeringsdos vid högt blodsocker
När blodsockret är högt kan du välja att ge en extra dos direktverkande insulin, om minst två timmar gått efter föregående insulindos. Extradosen kallas för sänkningsdos eller korrigeringsdos. Du kan räkna ut en sänkningsdos med 100-regeln för insulin i vår dosräknare.

Olika doser för vardag och helg
Många lever olika på vardag och helg. Det kan vara bra att testa fram en annan dosering för helger, och för lov.

Olika doser för olika årstider
Barn och ungdomar är ofta ute och rör sig mer när det blir varmare och ljusare på våren. Då ökar insulinkänsligheten och risken för lågt blodsocker, om man inte justerar doserna. Samma kan gälla för sportlovet, skidresan, första snön etc. Kroppen behöver då också extra energi, mer mat och dryck. Ofta behöver man öka insulindoserna igen framåt hösten.

Under puberteten behöver man mycket större insulindoser

När puberteten kommer börjar man växa snabbare, vissa hormoner ökar och insulinkänsligheten minskar. Därför krävs då mycket större insulindoser.

  • Före puberteten behöver barn, efter ett par års diabetes, omkring en enhet insulin per kg kroppsvikt.
  • Under puberteten kan behovet öka till ibland nära två enheter insulin per kg kroppsvikt eller mer.
  • När man vuxit färdigt minskar insulinbehovet.
  • Vuxna brukar behöva under en enhet insulin per kg kroppsvikt.

Annat
Läs om fler saker som kan påverka

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala  
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, 

Senast uppdaterad måndag, 19 november 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION