• Start
 • Fakta & råd
 • Leva med diabetes typ 1

Om yngre barn

accu check kombo barn diabetes insulin cgm glukosmätning pump insulinpump glada barn lek

Personal i förskola/skola behöver vara med i barnets egenvård

Ett barn som går på förskola och har diabetes typ 1 behöver tillsyn, stöd och hjälp med sin egenvård. Flera personer behöver på förälders uppdrag lära sig mäta blodsocker/läsa kontinuerlig glukosmätare, ge och dosera insulin, och känna igen och behandla högt och lågt blodsocker.

När barnet går i förskoleklass och skola kan behovet av stöd ändras. Klassläraren behöver ofta en extra personalresurs som stöd.

Det är mycket viktigt för barnets bästa att kommunikationen med förskola och skola fungerar bra.
Se information om egenvårdsplan i skolan och regler för egenvård.

Diabetesteamet och föräldrarna utbildar personal i förskola och skola efter insjuknandet. Det är viktigt att skolans personal är väl insatt i egenvården, eftersom inlärning fungerar bäst vid god blodsockerkontroll.


Bra att planera innan kalaset börjar

När barn med diabetes typ 1 går på kalas kan det vara bra att veta vad som ska serveras, och om det blir lekar eller stillasittande. Då kan man dosera insulin efter det.

Du kan föreslå att lightdryck serveras, eller själv ta med. Du kan också föreslå att eventuell godispåse delas ut i slutet på kalaset. Då kan ni ta hem den och själva bestämma när godiset ska ätas. 

Kontrollera blodsockret före och efter kalaset så lär du dig hur barnet reagerar på det som serverats.

Tips om kalaspåsar: pdfKalaspåsar.pdf

Förbered kamratens vårdnadshavare när ditt barn sover över

Som vårdnadshavare kan det kännas oroligt när ens barn vill sova över hos en kompis. Barn och vårdnadshavare till kamraten kan behöva förberedas. 

 • Berätta och skriv ned vad som kan vara bra att tänka på.
 • De behöver veta vad lågt blodsocker är, hur barnet brukar reagera då, och hur man behandlar. Skriv ned vad de kan ge. 
 • Informera om hur blodsockret ska ligga och kom överens om när du vill bli kontaktad. 
 • Skriv också telefonnummer där du kan nås hela kvällen och natten.

Skicka med extra energi vid idrottsdagar och utflykter

Vid idrottsdagar och utflykter används mer energi än vanligt och risken för lågt blodsocker ökar.

 • Druvsocker och blodsockermätare ska alltid finnas med.
 • Insulinpenna ska vara med även om barnet har insulinpump, ifall pumpen slutar fungera.
 • Skolpersonal som följer med ska veta vad lågt blodsocker är och hur man behandlar det.
 • Skicka med extra mellanmål t ex frukt och smörgås.
 • Det är bra att ha med söt saft om aktiviteten är fysiskt intensiv eller håller på länge.
 • Man brukar behöva minska insulindosen - vårdnadshavaren informerar skolpersonal.
 

Småbarn kan börja äta innan insulindosen bestäms

Det kan vara svårt att veta hur mycket små barn kommer att äta. Det kan bero på om barnet tycker om maten, trötthet, sjukdom etc.

 • Man kan vänta med att ge insulin tills barnet kommit igång att äta och man kan bedöma portionens storlek.
 • Har barnet insulinpump? Då kan måltidsdosen förlängas i tid, eller stoppas om barnet inte äter.
 • Undvik att ge sötsaker istället för mat. Vänta hellre med insulinet och anpassa dosen efter hur mycket barnet äter.

Kontakt med andra föräldrar

Öppet forum på diabit.se 
Barndiabetesfondens lokalföreningar
  (fråga diabetesteamet om info saknas)
Svenska Diabetesförbundets lokalföreningar

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping

Granskat senast av: Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Maria Grimmark, sjuksköt, Johanna Larsson, barnläk, Barnklin, Ryhov, Jönköping

Senast uppdaterad söndag, 10 december 2017

Skriv ut

Comments (1)

COM_KT_COMMENT_MINIMIZED_BY_MODERATOR

testar Tyck till

Inga kommentarer


Lämna feedback

 1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION