Kolhydraträkning

Det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp i kroppen och användas som energi. Du kan räkna på mängden kolhydrater i en viss måltid och ha med i tänket när du väljer insulindos. Kolhydraträkning är en hjälp för att grovt uppskatta insulindosens effekt på blodsockret.

Se listor på mängden kolhydrat i olika livsmedel

Dosräknaren hjälper dig sedan räkna ut dosförslag som i teorin passar till kolhydratmängderna i maten.

Tänk på att i praktiken behöver du väga in flera saker utöver kolhydratmängden!
Insulindosens effekt på blodsockret kan påverkas av 

Det kan till exempel vara svårt att dosera insulin till enbart snabba kolhydrater, som godis och söta drycker. De kan höja blodsockret för snabbt för att insulinet ska hinna verka. Tillsammans med vanlig mat kan fungera bättre.

Dosera insulin till kolhydratsmängd med 500- och 330-reglerna
500-regeln och 330-regeln till frukost används till att dosera insulin baserat på kolhydraträkning. De är grova tumregler för hur mycket direktverkande insulin man i teorin behöver till en viss mängd kolhydrater. 

Du kan räkna ut insulindoser enligt 500- och 330-reglerna med hjälp av dosräknaren. Du kan pröva enligt dessa regler och se hur de stämmer för dig. Du kan också räkna fram kvoter från egen erfarenhet. 

Räkna fram kolhydratkvoter genom att dela 500 (eller 330) med dygnsmängd insulin
Du kan dividera siffran 500 (eller 330 till frukost) med din totala dygnsmängd insulin av alla sorter. Den siffra du då får fram motsvarar grovt hur många gram kolhydrater som en enhet insulin beräknas ta hand om. Detta kallas för kolhydratkvot. 

Dagtid kan man pröva med kvoten 500/dygnsdosen. Till frukost ca kl 06-10 kan man pröva med 330/dygnsdosen, eftersom på morgonen behöver de flesta mer insulin pga hormonpåverkan.

Exempel:
Anna behöver totalt 50 E insulin/dygn. 500/50 ≈ 10. Då bör det gå åt 1 enhet insulin om hon äter 10 g kolhydrat, t ex ett äpple. Till frukost med kvoten 330/dygnsdosen räcker 1 enhet till 330/50 ≈ 7 g.

Skulle Anna i stället välja två smörgåsar och ett glas mjölk behöver hon 4 E - eftersom det är ca 15 g kolhydrater i en smörgås och 10 g i ett glas mjölk (15 + 15 + 10 = 40 g). Till frukost med kvoten 330/dygnsdosen behöver hon då 40/7 ≈ 6 E.

Räkna fram kvoter från egen erfarenhet genom att dela kolhydratmängd med aktuell dos
Exempel:
Anna ser att hon ofta behöver 4 enheter insulin till ett mellanmål som innehåller ca 40 gram kolhydrat. 
40 gram/4 E = kolhydratkvot 10. En enhet insulin förväntas då ta hand om 10 gram kolhydrater, så Anna kan pröva med kvoten 10 när hon äter något liknande.

Du kan räkna ut insulindoser från dina kvoter med hjälp av dosräknaren

Om det inte går bra
Prata med diabetesteamet om det inte fungerar bra att dosera insulin! 

Ge inte upp - ring diabetesteamet eller använd 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Göran Lundström, barnläk, Barnklin, Länssjukhuset i Kalmar, Emma Hägglund, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Hanna Eriksson, sjuksköt, Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping

Senast uppdaterad onsdag, 05 april 2017