Kolhydraträkning

Det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp i kroppen och användas som energi. Kolhydraträkning är en hjälp för att uppskatta insulindosens effekt på blodsockret.

Se listor på mängden kolhydrat i olika livsmedel

Dosräknaren hjälper dig sedan räkna ut dosförslag som i teorin passar till kolhydratmängderna i maten.

Insulindosens effekt på blodsockret påverkas även av: 

Det kan vara svårt att dosera insulin till enbart snabba kolhydrater som godis och söt dryck. Om de snabba kolhydraterna intas i samband med vanlig mat fungerar det bättre.

Dosera insulin till kolhydratmängd med 500- och 330-regler
500-regeln och 330-regeln till frukost används till att räkna fram en kolhydratkvot. Kvoten säger hur mycket direktverkande insulin som i teorin behövs till en viss mängd kolhydrater.

Du kan räkna ut insulindoser enligt 500- och 330-reglerna med hjälp av dosräknaren. Det är bra att först pröva enligt dessa regler och se hur de stämmer. Du kan också räkna fram kvoter från egen erfarenhet och anpassa efterhand. 

Dagtid kan du prova med 500-regeln.
Till frukost ca kl 06-10 kan du prova med 330-regeln, då hormonpåverkan ökar insulinbehovet på morgonen för de flesta. Det nationella vårdprogrammet föreslår 330-regeln, som ger ca 50 % större insulinmängd än 500-regeln. Alternativt finns en 350-regel som ger ca 43 % större insulinmängd än 500-regeln. 

Räkna fram en kolhydratkvot
Du kan dividera siffran 500 eller 330 till frukost med din totala dygnsmängd av måltids- och basinsulin. Siffran du får fram motsvarar hur många gram kolhydrater som en enhet måltidsinsulin beräknas ta hand om. Detta kallas för kolhydratkvot. 

Dagtid kan du prova kvoten 500/dygnsdosen.
Till frukost ca kl 06-10 kan du prova kvoten 330/dygnsdosen, då insulinbehovet är större på morgonen för de flesta.

Exempel:
Anna behöver totalt 50 E insulin/dygn. 500/50 = 10. Då bör det gå åt 1 enhet insulin om hon äter 10 g kolhydrater, t ex ett äpple. Till frukost med kvoten 330/dygnsdosen räcker 1 enhet till 330/50 = 7 g.

Skulle Anna i stället välja två smörgåsar och ett glas mjölk behöver hon 4 E - eftersom det är ca 15 g kolhydrater i en smörgås och 10 g i ett glas mjölk (15 + 15 + 10 = 40 g). Till frukost med kvoten 330/dygnsdosen behöver hon då 40/7 = 6 E.

Räkna fram kvoter från egen erfarenhet genom att dela kolhydratmängd med aktuell dos
Exempel:
Anna ser att hon ofta behöver 4 enheter insulin till ett mellanmål som innehåller ca 40 gram kolhydrat. 
40 gram/4 E = kolhydratkvot 10. En enhet insulin förväntas då ta hand om 10 gram kolhydrater, så Anna kan pröva med kvoten 10 när hon äter något liknande.

Dosera insulin till kolhydratmängd med egen kvot
Med hjälp av dina egna kvoter kan du räkna fram insulindoser i dosräknaren

Om det inte går bra
Ge inte upp. Prata med diabetesteamet om det inte fungerar bra att dosera insulin! 

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Rosita Ilvered, sjuksköt, Barnklin, Ryhov Jönköping, Karin Lindau, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm

Senast uppdaterad torsdag, 22 november 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION