• Start
  • Fakta & råd
  • Motion och idrott

Andra aktiviteter

skridskor barn ungdom träning idrott motion rörelse diabetes typ 1

Vissa aktiviteter kräver särskilt mycket planering
Barn och ungdomar med diabetes typ 1 ska helst kunna fungera som andra i det sociala livet och olika aktiviteter. Men behandlingen ställer krav. Vid vissa aktiviteter finns stora risker om blodsockret blir lågt, och då krävs särskilt mycket planering och säkerhetstänkande. Det kan till exempel gälla avancerad ridsport, motorsport, klättring, vågsurfing och sporter med segel eller skärm i luften. Du behöver diskutera med diabetesteamet och berörda ledare och värdera fördelar och risker.

Lär lite nytt och ha roligt på diabetesläger
På olika håll ordnas ibland läger med aktiviteter för barn och ungdomar med diabetes i olika åldrar. Fråga diabetesföreningen eller diabetesteamet om läger! Det kan kännas bra att klara sin diabetes typ 1 utan föräldrar. Man lär sig ofta lite nytt, har roligt och får nya vänner. 

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, 

Senast uppdaterad fredag, 16 mars 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION