• Start
  • Fakta & råd
  • Relationer

Föräldrar

familj tillsammans föräldrar hund barn diabetes ansvar självständig
 
I början hjälps man åt
I början behöver föräldrar och barnet/ungdomen med diabetes hjälpas åt mycket, så alla lär sig mesta möjliga om behandlingen. När man blir äldre får man gradvis ta mer ansvar själv.

Bra att prova ta mer ansvar själv, men inte mer än man klarar av
Det kan vara svårt att veta vad som är lagom mycket ansvar och det kan bli många konflikter. Föräldrar kan behöva "tjata" en hel del om blodsocker och annat. Barnet/ungdomen ska vara med och ta alltmer ansvar efterhand, men inte mer än barnet/ungdomen för tillfället klarar av. Man blir inte automatiskt mogen att klara allt vid en viss ålder, utan alla växer och mognar olika, så man får helt enkelt prova sig fram tillsammans.

Prata ihop er
Ett vanligt problem för tonåringar med diabetes är att man inte får vara så självständig som man helt naturligt önskar. Det kan leda till mycket irritation och konflikter. Då behöver man prata om det och förhandla fram en plan för hur man går vidare och tillsammans tar ansvaret för behandlingen.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, 
Senast uppdaterad fredag, 16 mars 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION