• Start
  • Fakta & råd
  • Relationer

Närstående

insulinpump

Olika personer reagerar olika
Familj och andra närstående kan reagera och påverkas helt olika. I grunden kan många reaktioner handla om att närstående tycker mycket om barnet/ungdomen som har fått diabetes typ 1 och vill göra det bästa för hen.

Någon kanske blir rädd
Kanske någon vet om äldre personer som fått följdsjukdomar och blir rädd att samma sak ska hända nu. Någon kanske tror att allt sött är totalförbjudet osv.

Allt bättre behandling idag
Visst är diabetes allvarligt, men idag är möjligheten till bra behandling och ett bra liv mycket större än förr.

Bra att vara öppen om sjukdomen
Det är bra att prata öppet om sin diabetes typ 1 och det man lär sig, och förklara vad som idag gäller för mat och annat. Då finns alla möjligheter till bra relationer med närstående.

Ta gärna hjälp av ditt diabetesteam!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
Granskat senast av: Helena Källsholm, dietist, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping; Lena Hanberger, sjuksköt, Caroline Törnqvist, dietist, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping

Senast uppdaterad fredag, 16 mars 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION