Nyss fått diabetes typ 1?

blodsocker diabetes barn unga utbildning skola behandling insulin ketoner socker blod HbA1c blodtryck glukagon diabit.se Diabit information


På sjukhuset får du insulin och börjar lära dig behandla sjukdomen
När det upptäcks att du har diabetes typ 1 får du vård på en barnklinik, de svårast sjuka på intensivvårdsavdelning. På sjukhuset får du insulin för att normalisera blodsockret, och du och din familj börjar lära er behandla sjukdomen. Vårdtiden kan vara 5-10 dagar, med viss tid hemma före utskrivningen.

Provtagning
Det krävs många blodprover för att styra behandlingen, återställa kroppens socker- och saltbalans, och bestämma sjukdomstyp. När prover tas för forskning ska ni tillfrågas om samtycke.

Insulinbehandling
De första dagarna på sjukhuset får de flesta behandling med dropp via en plastslang till blodet. Sedan tar du insulin som injektioner med insulinpennor eller med insulinpump.

Mat
På sjukhuset serveras du alla måltider.

Utbildning
På sjukhuset tar du och närstående steg för steg över behandlingen. Du och din familj fårvägledning från personal där du vårdas och från diabetesteamet där läkare, sjuksköterskor, barnsköterskor, kurator, psykolog och dietist arbetar tillsammans.

Recept
Läkare skriver recept på insulin och glukagon. Diabetessjuksköterskan skriver ut hjälpmedel för din behandling.

Intyg
Läkare skriver intyg för Vårdbidrag och Vård av barn till båda föräldrar.

Komma hem - du klarar det!
I början kan det kännas svårt, men det kommer att gå bra hemma när du hittat praktiska rutiner som passar er vardag.

  • Det underlättar om mattiderna är regelbundna och man följer blodsockret.
  • Den första tiden hemma brukar insulinbehovet ofta sjunka. Insulinkänsligheten ökar och man rör sig mer. Det här kan ge mer av låga blodsocker och då behöver insulindoserna minskas eftersom kolhydratkvoterna förändras. Kontakta diabetessköterskan för hjälp.
  • Se alltid till att ha druvsocker hemma och ha det alltid med. 

Man kan reagera på olika sätt
Att få diabetes typ 1 innebär en stor förändring i livet. Under tiden på sjukhuset kan du och din familj mer eller mindre vara i ett chocktillstånd. När du kommer hem och upptäcker att livet inte är som vanligt kan du reagera på olika sätt. En del blir väldigt ledsna eller arga. Det är vanligt att barn i något skede protesterar och vägrar ta blodsocker och insulin. Föräldrar och syskon kan också reagera på oväntade sätt vid insjuknandet eller senare. Som med andra frågor kan du ta upp detta med diabetesteamet.

Ha med dina syskon
Tänk på att ha med och engagera eventuella syskon i den nya situationen. Det är lätt hänt att de hamnar lite utanför.

Skola/förskola behöver också lära nytt
Diabetessköterskan kommer att föreslå en träff för information till personal och kamrater. Det kan kännas tryggt om en förälder är med i skolan/förskolan de första dagarna och ni tillsammans skapar rutiner för att ta blodsocker och insulin.

En egenvårdsplan skrivs tillsammans med skolan
En uppdaterad egenvårdsplan ska finnas i skolan, med information om elevens diabetes och behov av stöd. Egenvårdsplanen är en överenskommelse mellan vårdnadshavare, skolpersonal och hälso- och sjukvårdens personal.


Pröva dig fram i vardagen
Livet med diabetes blir inte som det var tidigare, men med planering går det att göra det mesta du gjorde innan diagnosen. Det gäller att pröva sig fram för att lära sig hantera olika situationer. Att notera värden i en dagbok/app kan vara till hjälp för att se mönster. Så kan du lära dig hantera olika situationer med tanke på mat och fysisk aktivitet.

Genom att följa blodsockret före och efter olika typer av måltider lär du dig dosera insulin till exempel med hjälp av kolhydratskvoter
 
Samma sak gäller fysisk aktivitet. Följ råd från diabetesteamet om hur du anpassar mat och insulin till tiderna för idrott i skolan och andra träningspass. Kolla sockervärden före och efter aktiviteten och se om justeringar behöver göras. 
 
Återbesök till diabetesteamet
Kort tid efter utskrivningen från sjukhuset börjar familjen träffa diabetesteamet vid återbesök till dagvård eller mottagning. Sedan fortsätter man träffas, var tredje månad eller oftare. Mellan besöken kan du ha telefonkontakt med diabetesteamet - ring gärna och fråga!

Läs mer om vad som händer på mottagningen.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Camilla Arnmark, diabetessjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Johanna Larsson, barnläk, Johan Gyllensvärd, ST-läk, Barnklin, Ryhov Jönköping
Senast uppdaterad torsdag, 20 april 2017