• Start
  • Fakta & råd
  • Vad är diabetes typ 1?

Nyss fått diabetes typ 1?

blodsocker diabetes barn unga utbildning skola behandling insulin ketoner socker blod HbA1c blodtryck glukagon diabit.se Diabit information


På sjukhuset får du insulin och lär dig behandla
När det upptäcks att du har diabetes typ 1 får du vård på en barnklinik, om du fått ketoacidos (syraförgiftning) vårdas du först på intensivvårdsavdelning. Du får insulin för att normalisera blodsockret, och du och din familj får lära er behandla sjukdomen. Vårdtiden kan variera mellan 3-10 dagar.

Provtagning
Det krävs många blodprover för att styra behandlingen, återställa kroppens socker- och saltbalans, och bestämma sjukdomstyp. När prover tas för forskning ska ni tillfrågas om samtycke.

Insulinbehandling
Insulinbehandlingen startas så snabbt som möjligt. De första dagarna får en del insulin med dropp via en plastslang till blodet, och sedan som injektioner med insulinpennor eller insulinpump. Andra startar direkt med insulinpennor.

Mat
På sjukhuset serveras du alla måltider.

Utbildning från diabetesteamet
På sjukhuset får du och dina närstående lära er att behandla sjukdomen. Ni får ny kunskap, råd och stöd för att hantera och leva med diabetes typ 1 i vardagen. Inom diabetesteamet som hjälper er finns olika yrkesgrupper, läs mer..

Recept
Läkare skriver recept på insulin och glukagon.
Diabetessköterskan skriver ut nödvändiga hjälpmedel, läs mer.

Intyg
Läkare skriver intyg för Försäkringskassans Vårdbidrag, och intyg för Vård av barn till båda föräldrarna.

Hitta nya rutiner hemma
I början kan det kännas svårt hemma, innan du hittat praktiska rutiner som passar er vardag.

  • Det underlättar om mattiderna är regelbundna.
  • Den första tiden hemma brukar insulinbehovet sjunka. Kroppen blir mer känslig för insulin när man rör sig mer och när blodsockret är nära det normala. Detta kan leda till låga blodsocker. Då behöver insulindoserna minskas och kolhydratkvoter till måltiderna justeras. Kontakta diabetessköterskan för hjälp.
  • Se alltid till att ha druvsocker hemma och alltid ha med det. 

Man kan reagera på olika sätt
Att få diabetes typ 1 innebär en stor förändring i livet. Under tiden på sjukhuset kan du och din familj mer eller mindre vara i ett chocktillstånd. När du kommer hem och upptäcker att livet inte är som vanligt kan du reagera på olika sätt. En del blir väldigt ledsna eller arga. Det är vanligt att barn i något skede protesterar och vägrar ta blodsocker och insulin. Föräldrar och syskon kan också reagera på oväntade sätt vid insjuknandet eller senare. Prata med diabetesteamet för att få stöd, till exempel av kurator eller psykolog.

Ha med dina syskon
Tänk på att ha med och engagera eventuella syskon i den nya situationen. Det är lätt hänt att de hamnar lite utanför.

Skola/förskola behöver information
Personal i skola/förskola ska få erbjudande om information från diabetesteamet. Det ska kännas tryggt för alla när barnet är i skolan/förskolan. Ofta är en förälder med i skolan/förskolan de första dagarna och hjälper till att skapa rutiner för att ta blodsocker och insulin. Tänk också på att skapa bra rutiner för kommunikationen mellan skolan och er därhemma.

En egenvårdsplan skrivs tillsammans med skolan
En uppdaterad egenvårdsplan ska finnas i skolan, med information om elevens diabetes och behov av stöd. Egenvårdsplanen är en överenskommelse mellan vårdnadshavare, skolpersonal och hälso- och sjukvårdens personal.


Pröva dig fram i vardagen
Livet med diabetes blir inte som det var tidigare. Det gäller att pröva sig fram för att lära sig hantera olika situationer. Det är bra att regelbundet ladda ner eller notera värden och kurvor hemma för att reflektera och se mönster. Så kan du lära dig hantera olika situationer med tanke på mat och fysisk aktivitet.

Genom att följa blodsockret före och efter olika typer av måltider lär du dig dosera insulin till exempel med hjälp av kolhydratskvoter
 
Samma sak gäller fysisk aktivitet. Följ råd från diabetesteamet om hur du anpassar mat och insulin till tiderna för idrott i skolan och andra träningspass. Kolla blodsocker före och efter aktiviteten och se om justeringar behöver göras. 
 
Återbesök till diabetesteamet
Efter utskrivningen från sjukhuset träffar familjen diabetesteamet först oftare och sedan var tredje månad eller vid behov. Mellan besöken kan du ha telefonkontakt med diabetesteamet - ring gärna och fråga! Läs mer om vad som händer på mottagningen.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping.
Granskat senast av: Elisabeth Jelleryd, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping.

Senast uppdaterad onsdag, 21 november 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION