Vad är diabetes typ 1?

diabetes typ 1 blodsocker barn unga vuxna insulin ketoner socker blod HbA1c betaceller ketoacidos diabit.se Diabit
 
Flera olika sjukdomar kallas för diabetes
Diabetes är inte bara en utan flera olika sjukdomar, som alla leder till högt blodsocker.
En grov indelning skiljer på Typ 1 och Typ 2 diabetes, två olika sjukdomar med snarlika namn.
Det finns också olika varianter och blandformer av diabetes.
 
Typ 1 diabetes beror på insulinbrist
Kroppen behöver mat för att fungera. Kolhydraterna i maten bryts ned till socker som är kroppens bränsle. För att sockret ska komma in i kroppens celler behövs hormonet insulin. Insulin är som en nyckel som öppnar dörren till de olika cellerna, så att socker kan komma in.

Utan insulin stannar sockret kvar i blodet - blodsockret blir för högt. En del socker rinner då ut i urinen och sockret drar med sig vatten. Man kissar mycket, förlorar vätska och blir törstig.

Om cellerna inte får socker som energi förbränner de fett istället. Som avfallsprodukt bildas då ketoner (syror) i kroppen. Det kan leda till ketoacidos (syraförgiftning) och diabeteskoma, ett akut livshotande tillstånd med ökad mängd syror i blodet.

Typ 1 diabetes beror på insulinbrist och behandlas alltid med insulin. Betacellerna i bukspottkörteln som framställer insulin har förstörts av kroppens immunförsvar. Man vet inte vad som startar denna process, men flera saker kan samverka, som arv, snabb tillväxt och virusinfektioner - läs mer.

Sjukdomen kan ses som en livets orättvisa och är ingens fel. Omfattande forskning har hittills inte påvisat något sätt att undvika sjukdomen. Man får inte typ 1 diabetes av "dåliga matvanor" eller av att äta godis.

Typ 1 har tidigare kallats barndiabetes men kan börja när som helst, även hos vuxna. Symtomen är trötthet, stora urinmängder, ökad törst, kräkningar, viktnedgång och kanske dimsyn. Hos mindre barn går insjuknandet snabbt, ibland på bara några dagar. Blodprov och urinprov som visar hög sockerhalt är till hjälp vid diagnosen.

Varje år insjuknar omkring 700 barn under 18 år i Sverige i typ 1 diabetes, och ännu fler vuxna. Det har skett en ökning under de senaste 20 åren. Omkring 7 000 barn under 18 år och 50 000 vuxna lever med typ 1 diabetes i Sverige.

Typ 2 diabetes är en annan sjukdom
Typ 2 har tidigare kallats för åldersdiabetes och är fortfarande ovanligt bland barn i Sverige. Blodsockret är högt även då - men sjukdomsmekanismer, orsaker och behandling är annorlunda.
Läs mer på 1177 Vårdguiden om Typ 2 diabetes.
 
Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Camilla Arnmark, diabetessjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Johanna Larsson, barnläk, Johan Gyllensvärd, ST-läk, Barnklin, Ryhov Jönköping
Senast uppdaterad torsdag, 20 april 2017