• Start
  • Fakta & råd
  • Vad är diabetes typ 1?

Varför händer det?

diabetes barn unga förebygga lindra forskning insulin betaceller antikroppar virus immunförsvar socker blodsocker diabit.se Diabit


Betacellerna slutar fungera när immunförsvaret attackerar
När man får typ 1 diabetes har betacellerna i bukspottskörteln till största delen slutat fungera. De vita blodkropparna i immunförsvaret går till attack mot de egna insulinproducerande betacellerna. Man vet inte varför det händer men olika teorier finns.

Teorier om varför det händer
Det kan tänkas vara en virusinfektion, kanske för flera år sedan, som har satt igång immunförsvaret. En annan teori är att exempelvis snabb tillväxt som liten kan överbelasta betacellerna.

Ärftlighet spelar en viss roll. Har man vissa gener så kan man få typ 1 diabetes. Eftersom sjukdomen blivit vanligare kan förändringar i omgivningen tänkas inverka. Troligen kan flera orsaker samverka.

Flera år innan symtomen märks
Även om sjukdomen upplevs komma oväntat så har sjukdomsprocessen förmodligen pågått i flera år. Man vet från blodprov att vissa av immunförsvarets antikroppar kan öka gradvis under flera år innan man insjuknar.

Mycket mer forskning behövs
Hittills har det inte varit möjligt att förebygga eller bota typ 1 diabetes. Mycket forskning pågår för att klarlägga orsakerna och om möjligt kunna förebygga typ 1 diabetes i framtiden.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabeth Jelleryd, dietist, ALB, Karolinska sjukhuset, Stockholm, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping.

Senast uppdaterad onsdag, 21 november 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION