Varför händer det?

diabetes barn unga förebygga lindra forskning insulin betaceller antikroppar virus immunförsvar socker blodsocker diabit.se Diabit


När man får typ 1 diabetes har betacellerna i bukspottskörteln till största delen slutat fungera. De vita blodkropparna i immunförsvaret går till attack mot de egna insulinproducerande betacellerna. Man vet inte varför det händer, men olika teorier finns.

Det kan tänkas vara en virusinfektion, kanske för flera år sedan, som har satt igång immunförsvaret. En annan teori är att exempelvis snabb tillväxt som liten kan överbelasta betacellerna.

Ärftlighet spelar en viss roll. Har man vissa gener så kan man få typ 1 diabetes. Eftersom sjukdomen blivit vanligare kan förändringar i omgivningen tänkas inverka. Troligen kan flera orsaker samverka.

Även om sjukdomen upplevs komma oväntat, så har sjukdomsprocessen förmodligen pågått i flera år. Man vet från mätningar i blodet hos släktingar till personer med typ 1 diabetes att vissa av immunförsvarets antikroppar kan öka gradvis under åratal innan en person verkligen insjuknar.

Trots mycket forskning har det hittills inte varit möjligt att förebygga typ 1 diabetes. Sjukdomen kan ses som en livets orättvisa och är ingens fel. Mycket forskning pågår för att klarlägga orsakerna och om möjligt kunna lindra eller förebygga typ 1 diabetes i framtiden.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, med dr, BUP-klin, US Linköping
Granskat senast av: Camilla Arnmark, diabetessjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Johanna Larsson, barnläk, Johan Gyllensvärd, ST-läk, Barnklin, Ryhov Jönköping

Senast uppdaterad torsdag, 20 april 2017