• Start
  • Fakta & råd
  • Vad händer i kroppen?

Ketoner av annan orsak

Magsjuka kan ge ketoner vid lågt blodsocker
Ketoner (syror) kan bildas om du äter ovanligt lite eller kanske kräks vid maginfluensa, så kroppen tillfälligt svälter. Då är blodsockret lågt samtidigt med ketoner i blodet. 

Drick då något med socker i, lite i taget och ofta. Insulin behövs också men förmodligen i lägre doser om du inte äter. Behåll alltid det långverkande insulinet - basinsulinet. 
Man får aldrig sluta ge insulin! 

Under något dygn kan du behöva vara mycket aktiv med söt dryck, blodsockerkoll och anpassade insulindoser. Sedan brukar magsjukan vara över. Se även Infektioner

Ring gärna din barnklinik när du behöver råd i denna situation.

För lite mat kan också ge ketoner
Lätt förhöjda ketoner utan högt blodsocker kan bero på tillfälligt för lite mat.
Prata med ditt diabetesteam om det händer flera gånger!

Har du högt blodsocker med ketoner och mår illa?
Var observant på symtom vid ketonförgiftning - ketoner med högt blodsocker.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå 

Senast uppdaterad måndag, 09 april 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION