• Start
  • Fakta & råd
  • Vad kan påverka?

Stress

Ibland händer jobbiga eller tråkiga saker som kan stressa en mer än vanligt. Det kan bli extra bråkigt i en familj, kanske svårare att klara skolan, och många kan känna mer oro och ängslan i perioder.

Stress innebär att hormoner som adrenalin och cortisol utsöndras från binjurarna. Då frisätts mer socker och blodsockret stiger. Stress då och då är en normal del i livet, som vid prov i skolan eller vid idrott. Även positiv stress kan höja blodsockret, till exempel nya spännande upplevelser.

Vad kan jag göra om jag är stressad?

  • Se tips på UMO - Vad kan jag göra om jag är stressad?
  • Ibland kan det hjälpa med olika avslappningsmetoder.
  • Motion hjälper många att orka mer.
  • Berätta om det jobbiga hos skolkurator, på ungdomsmottagning eller hos psykolog/kurator i diabetesteamet. Ibland behöver man egna samtal, och ibland tillsammans med föräldrarna.

Hitta en ungdomsmottagning

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Elisabet Westman, dietist, Britt-Marie Holmqvist, barnläk, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping,
Margareta Berggren, sjuksköt, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Senast uppdaterad torsdag, 12 april 2018

Skriv ut

Comments (0)

Inga kommentarer


Lämna feedback

  1. Lämna synpunkter på artikeln till redaktionen
Attachments (0 / 3)
COM_KOMENTO_SHARE_LOCATION