Kvot + 500-regel + 100-regel
Dosräknare

Välkommen till Diabit!

Här hittar du information om diabetes typ 1 hos barn och unga, 
från specialiserad vårdpersonal, unga med typ 1 och närstående. 

På våren får man se upp. Barn och unga är ofta ute och rör sig mer när det blir varmare och ljusare.
Då får insulinet större effekt och blodsockret kan sjunka mer. Det ökar risken för lågt blodsocker!

Tips: kolla blodsocker extra och justera behandlingen!

36414356