Kvot + 500-regel + 100-regel
Dosräknare

Välkommen till Diabit!

Här hittar du information om diabetes typ 1 hos barn och unga, 
från specialiserad vårdpersonal, unga med typ 1 och närstående.

Diabit upphör under mars 2019 - läs mer...
 

diabetes barn unga utbildning video e-tjänst 1177 forum expert behandling insulin HbA1c blodtryck diabit.se
På mottagningen träffar du personal i diabetesteamet. De finns där för att stötta och hjälpa dig och din familj med aktuella frågor och problem.

Du kommer normalt på mottagningsbesök minst var tredje månad. Du kan också få rådgivning på telefon.
 Efter insjuknandet och under perioder när sjukdomen är svårare att hantera kommer du på besök oftare.
 
Hos diabetessköterska och läkare
Ni tittar på dina injektionsställen och mäter 
  • Längd och vikt
  • Blodtryck
  • HbA1c
Före besöket är det bra att fylla i ett formulär med aktuella uppgifter om din behandling och saker du vill prata om, som mat, fysisk aktivitet och låga blodsocker.

Tillsammans kan ni gå igenom dina värden och kurvor och diskutera hur behandlingen kanske behöver förändras. Det är också bra att förnya recept för insulin och hjälpmedel.

Varje år behövs en större uppföljning 
Fråga diabetesteamet hur det går till hos er. Ofta ingår läkarundersökning och vissa provtagningar, till exempel
  • Urinprov för protein
  • Sköldkörtelhormon
  • Antikroppar mot gluten
  • Blodfetter
  • Bedöma din tillväxt och utveckling
  • När du är över 10 år fotograferas din ögonbotten vartannat år
Uppföljningsträffar
Många diabetesteam arrangerar träffar där du kan lära mer, höra om nyheter och tips, och träffa andra med diabetes. Ibland kombineras detta med årlig provtagning. Fråga diabetesteamet hur det är upplagt hos er.

Skrivet av: Lena Hanberger, sjuksköt, Barnklin, US Linköping
Granskat senast av: Camilla Arnmark, diabetessjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset Norrköping, Eva Isacson, diabetessjuksköt, Lena Hanberger, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Johanna Larsson, barnläk, Johan Gyllensvärd, ST-läk, Barnklin, Ryhov Jönköping