Sök efter:
Sök bara i:
19 träffar på söktexten.

Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte? ...

... samt digitalt stöd för målgruppen diabetes typ 1, barn ungdomar/närstående. Frågan är mycket väl utredd. Behovet är välkänt i verksamheterna. Nyttan är stor för patientfamiljerna men också för sjukvården ...

Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se ...

Uppdatering 160407. För bakgrund se längre ned. Bra idé och brett stöd Mycket talar för att det vore bra att använda Diabit som en utgångspunkt i utvecklingen av ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 in ...

Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se  ...

Var god se avsnitten längre ned. Uppdatering 150312 Inkomna intresseanmälningar från landsting/regioner bereds av Inera. Kostnaden avses fördelas mellan alla landsting och regioner, med solidarisk finansiering ...

Nytt Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se ...

Till våra kollegor, verksamhetschefer, beslutsfattare och brukare: Information beträffande förslag om nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se Sammanfattning Efter utredning finns ett skarpt förslag at ...

Återanvända diabit.se innehåll - vad gäller?

Diabetesteam kan återanvända tidigare artiklar från diabit.se/fakta & råd enligt nedan. Hur får vi tillgång till materialet? Diabetesteam kan enkelt rekvirera de ca 100 artiklarna i separata Wordfiler,  ...

Tack från Diabit

... esteam som medverkat i kvalitetssäkring och utveckling Alla chefer i barnsjukvården som stöttat digitalisering genom Diabit Våra uppdragsgivare Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalm ...

Diabit har upphört

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019.  På 1177 sidan Diabetes typ 1 hos barn finns översiktlig information granskad av erfaren vårdpersonal. Du som har diabetes typ 1 och närstående, ko ...

”Få regioner sa ja”

... 2017 uppvaktades Ineras styrelse av yrkesföreningarna BLF, SFSD och DRF gemensamt med Svenska Diabetesförbundet. Ineras VD ställde sig positiv och startade en ny beredning. Se information längre ned..   ...

Uppvaktning för Temaområde i 1177.se

Till Ineras styrelse                                                          15 september 2017 Uppvaktning för Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden Bakgrund Behovet av digitalt stöd vid d ...

Uppdatering 161011

Under året har Nationella Programrådet för Diabetes (SKL) och Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (SKL) fortsatt arbeta för en gemensam nationell lösning, se nedan för mer information.  ...

Policy för uppdateringar

... a redaktörer ansvarar för lokala sidors och lokala dokuments uppdatering. Sajtens Publiceringsansvarig ansvarar för ”Veta mer om diabetes” faktasidor uppdatering. När Du ser något som behöver up ...

Vad säger andra?

... rnorrland Läst och begrundat, verkar vettigt och tydligt, bra med uppdelning för oss på både barn och ungdomar. Det är ju ett av många andra hjälpmedel, infosajter inom området diabetes och man hinner inte  ...

Policy för reklam och varumärken

Diabit.se är en portal och mötesplats om diabetes typ 1 hos barn och ungdom. Sajten drivs kommersiellt oberoende och reklamfri i syfte att skapa nytta för användare. Exponering av produkter, varumärken och  ...

Webbkarta2014

...  Sök i forum Regler Test & tips Bloggar Video Spel Om Diabit Sök Sidomeny Välkommen För barn För unga Ny med diabetes? För skolpersonal För vårdpersonal  ...

Användares röster

...  “…forum delen är kanon. intressant att läsa för man får veta saker om diabetes av andra som är i samma situation” (pappa) · ”Ibland behöver man läsa andra föräldrars och ungdomar uppleveser, både positiva ...

Regler och trygghet

Regler och trygghet i vårt forum Diabit.se är en mötesplats omkring typ 1 diabetes hos barn och ungdomar. Webbplatsens regler Alla hjälps åt att göra Diabit till en trygg och trevlig plats Reklamfri saj ...