Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga
Sök efter:
Sök bara i:
43 träffar på söktexten.

Rör på kroppen och lev länge - ny studie ...

Många upplever att motion och rörelse i vardagen hjälper för att hålla både kropp och knopp i god form! Forskning visar att motion dessutom kan hjälpa vid olika hälsoproblem - allt från psykisk hälsa ...

Vad händer i kroppen? ...

Cellerna i kroppen behöver hela tiden energi för att fungera. Energin kommer från kolhydrater i maten som görs om till socker. Socker används som energi för att röra på muskler, få organ att arbeta, hjärn ...


Stor efterfrågan av glukostest utan stick

Många känner till det ganska nya systemet för glukosmätning Freestyle Libre, där man istället för att sticka sig i fingret, scannar in glukosvärdet över en sensor man sätter på kroppen (ofta armen) och ocks ...

Kolhydraträkning

Det är främst kolhydraterna som behöver insulin för att tas upp i kroppen och användas som energi. Du kan räkna på mängden kolhydrater i en viss måltid och ha med i tänket när du väljer insulindos. Kolhydraträkning är en hjäl ...

När man är sjuk

Infektion med feber - låt blodsockret styra doserna Infektion ger ökad stress i kroppen, särskilt vid feber. Då ökar utsöndringen av stresshormoner som höjer blodsockret och ökar insulinbehovet. Samti ...

För unga

...   Fråga UMO - en frågetjänst om sex, hälsa och relationer Hjälp oss utveckla Diabit - maila dina tips Tipsa om länkfel Sidansvarig: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala 
 ...

Webbkarta2014

...  Ordlista Vad är diabetes? Vad händer i kroppen? Blodsocker Insulin Hjälpmedel Mat Motion och idrott Relationer Leva med diabetes Följdsjukdomar Vad kan påverka? Forskning Se film ...

Spel

... s typ 1 själva utvecklar, eller vill tipsa om Tipsa Diabit! Från Vårdguiden1177 Människokroppen, anatomisk atlas Barnavdelningen- lite kul sjukhusflash för barn Från UMO, ungdomsmottag ...

Doktor Peters goda råd

... isk aktivitet. Då fyller du på kroppens förråd. Kroppen använder fett och kolhydrater som energikällor under fysisk aktivitet. Kolhydrater används alltmer när intensiteten ökar. Fett används mer vid lågintensiv  ...

Behandla lågt blodsocker

... en i kroppen vara slut och då hjälper inte glukagon. Dietisten tipsar om produkter😊 Druvsocker Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Granskat senast av: Camilla Ar ...

Ketoner av annan orsak

Magsjuka kan ge ketoner vid lågt blodsocker Ketoner (syror) kan bildas om du äter ovanligt lite eller kanske kräks vid maginfluensa, så kroppen tillfälligt svälter. Då är blodsockret lågt samtidigt med  ...

Vad är diabetes typ 1?

... ka sjukdomar med snarlika namn. Det finns också olika varianter och blandformer av diabetes.   Typ 1 diabetes beror på insulinbrist Kroppen behöver mat för att fungera. Kolhydraterna i mate ...

Behandlingen

... nsulinpump. Det behövs en viss mängd insulin i kroppen hela tiden, och vid måltider mycket mer. Tillförseln av insulin ska likna en frisk person så långt det går. Du behöver hela tiden följa upp resulta ...

Nyss fått diabetes typ 1?

... dprover för att styra behandlingen, återställa kroppens socker- och saltbalans, och bestämma sjukdomstyp. När prover tas för forskning ska ni tillfrågas om samtycke. Insulinbehandling De första dagarn ...

Ordlista

... Stresshormon från binjurarna som höjer blodsockret. Adrenerga symtom Symtom från kroppen pga lågt blodsocker som beror fr a på hormonet adrenalin. Albuminuri Större mängd äggvita i urinen än mikro ...

Sex och nerver

... svårigheter att få orgasm hos en del kvinnor. När blodsocker och HbA1c är närmare målområdet minskar riskerna för att nerver påverkas. Läs om sex och typ 1 diabetes UMO om sex UMO om kroppen Skrivet  ...

Hjärta och blodkärl

... varliga kärlsjukdomar. Se bildspel på UMO.se Vad händer i kroppen när man röker? Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Ba ...

Njurar

Vi har två njurar som renar vårt blod och bildar urin.  I urinen utsöndras kroppens överskott av vatten, salter och slaggprodukter. Njurarna bidrar också till reglering av blodtrycket. Protein kan b ...

Blodsocker vid fysisk aktivitet

... gon timme. Råd om insulin När du rör dig mer än vanligt kan det öka insulinets effekt. Var uppmärksam på hur mycket aktivt insulin du har i kroppen. Du kan behöva minska doserna av måltids ...