Sök efter:
Sök bara i:
10 träffar på söktexten.

Tack från Diabit

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019 - läs mer här. Diabit tackar särskilt Alla våra användare Alla patientfamiljer som medverkat i utvecklingsmöten All personal och alla diabe ...

Diabit har upphört

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019.  På 1177 sidan Diabetes typ 1 hos barn finns översiktlig information granskad av erfaren vårdpersonal. Du som har diabetes typ 1 och närstående, ko ...

”Få regioner sa ja”

... är minst en representant, som i sin tur ansvarar för dialogen inom sin region.  En bra dialog med vårdpersonal och patientfamiljer underlättar i regionernas arbete med digitalisering av fakta, råd och ...

Uppvaktning för Temaområde i 1177.se

... abetes typ 1 hos barn och unga är väl känt och har föranlett många initiativ globalt och nationellt. Sajten www.diabit.se har drivits lokalt av personal i vården sedan 2008, se denna. Sajten används från h ...

Diabetes typ 1 Temaområde 1177.se

... redaktionen skulle efterhand kunna återanvändas för allt fler ändamål. Förslaget är väl utrett och har stöd från brukare och professioner. Patientfamiljer och personal ute i landet har intervjuats i ...

Nytt Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se

... ar och vårdpersonal från ett 10-tal av landets verksamheter för barn med diabetes typ 1. Nu föreslås att en diabit-liknande lösning integreras i 1177. Exempel: -Nytt temaområde skapas i 1177 – diabit ...

Webbkarta2014

...  Sök i forum Regler Test & tips Bloggar Video Spel Om Diabit Sök Sidomeny Välkommen För barn För unga Ny med diabetes? För skolpersonal För vårdpersonal  ...

Forskning om diabit

... al of Medical Internet Research Personalperspektiv (publicerad 2009) Patientperspektiv (2010) Personals perspektiv (2012) Randomiserad kontrollerad studie (2013) Senaste forskningartikel i Future Inte ...

Användares röster

... att det finns. Tack så mycket..!” Personal i barndiabetesteam om diabit.se · Möjligheterna och fördelarna är att diabit hjälper och stödjer familjer och barn i att lära sig mer kring diabetes (Sj ...