Sök efter:
Sök bara i:
48 träffar på söktexten.

Se upp med låga blodsocker på våren ...

På våren får man se upp. Barn och unga är ofta ute och rör sig mer när det blir varmare och ljusare. Då får insulinet större effekt och blodsockret kan sjunka mer. Det ökar risken för lågt blodsocker! Tip ...

Behandla lågt blodsocker ...

Druvsocker är snabbast behandling vid lågt blodsocker Druvsocker med lite vatten är den snabbaste och bästa behandlingen när du har lågt blodsocker. Druvsocker är hjärnans vanliga bränsle. Tänk på att  ...

Blodsocker vid fysisk aktivitet ...

Kontrollera blodsocker oftare vid fysisk aktivitet Testa och lär mer om vilka insulindoser och hur mycket kolhydrater du behöver vid dina aktiviteter. Råd om blodsocker Ett bra blodsocker i ...

Använda blodsockerkurva ...

Blodsockerkurvor och daglig reflektion över värden är två bra verktyg för att ha kontroll på blodsockret. Målet är blodsocker mellan 4 - 6 mmol/l före måltid, och mellan 4 - 8 mmol/l två tim efter målti ...

Blodsockerkurva ...

En blodsockerkurva eller blodsockerprofil är en serie prov tagna vid olika tider, gärna under ett helt dygn. Dygnskurvor kan hjälpa dig att ställa in behandlingen steg för steg. Diabetesteamet kan ge b ...

Högt blodsocker ...

Du har för högt blodsocker när det är över 8 mmol/l. Högt blodsocker betyder för lite insulin För mycket socker i blodet beror på att sockret inte tas upp i cellerna när det finns för lite insu ...

Blodsockermätare ...

Blodsockermätare lämnas ut på mottagningen. Det finns många olika blodsockermätare. Varje landsting/region har ett sortiment av upphandlade mätare och blodteststickor som sjuksköterskan skriver ut.  ...

Blodsocker ...

Blodsocker mäts i en blodsockermätare, med ett blodprov från fingret eller till exempel handflatan. Blodsocker mäts i enheten millimol per liter (mmol/l). Blodsockernivån hos en person utan diabetes är ...

Ketonförgiftning - högt blodsocker med ketoner ...

... nsulinpump. Högt blodsocker kan efter några timmar leda till ökade urinmängder, törst, magont och trötthet. Om insulinbristen får fortsätta bildas mer och mer ketoner (syror). För mycket ketoner kan göra d ...

Lågt blodsocker vid diabetes typ 1 ...

Du har lågt blodsocker när värdet ligger under 4,0 mmol/l Varför blir blodsockret lågt? Lågt blodsocker kan bero på för mycket insulin, för lite mat eller att du rör på dig mer än vanligt. Lågt ...

DiabetesNinja - ny app för barn med typ 1 diabetes

– Jag letade efter en app som på ett enkelt och säkert sätt beräknade både blodsocker och kolhydrater, men det var alltid något som saknades. DiabetesNinja fyller de funktioner jag sökte och är väldigt enkel ...

Hjälpmedel Huddinge och Solna

... ämtar Ni på apoteket. Behöver du hjälpmedel, såsom pennkanyler, blodsockerstickor, ketonstickor och lansetter (Fast Clix)? Beställning görs via Förbrukningshjälpmedel i hemmet (FHH). Kontakt via  ...

Sociala skillnader i barns matvanor tycks öka

... ktiva barn högst i Sverige, visar undersökningen. Barn i Norden äter i genomsnitt mer fisk, frukt och grönsaker och mindre socker än 2011. Men undersökningen visar samtidigt på ökade skillnader  ...