Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga
Sök efter:
Sök bara i:
47 träffar på söktexten.


Världsdiabetesdagen 2017

Världsdiabetesdagen uppmärksammas i Linköping dels genom "Cityloppet" den 11/11 och dels genom ett arrangemang med föreläsningar mm. i Hörsalen, Stadsbiblioteket den 12/11 kl 12-16. Barndiabetesföreningen arran ...

Diabetescoach

Nu har vi börjat testa att låta personer med lite längre erfarenhet av diabetes i familjen vara coacher till familjer där en familjemedlem nyligen insjuknat i diabetes. Detta var ett av de förbättringsförslag som f ...

Uppvaktning för Temaområde i 1177.se

Till Ineras styrelse                                                          15 september 2017 Uppvaktning för Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden Bakgrund Behovet av digitalt stöd vid d ...

Diabeteskonsulent i Region Jönköping

ÄNTLIGEN! Som första barndiabetesmottagning i Sverige får Jönköping en diabeteskonsulent 😃. Mottagningen har tidigare haft en diabeteskonsulent som var anställd i projektform med medel från Allmänna Arvsf ...

Öppna föreläsningar

Skolinformation om diabetes typ 1 Öppen föreläsning för personal på skola, förskola och fritids. Här hittar du datum och information: Skolinformation våren 2018.pdf Power pointpresentationer från  ...


Vårdpersonal

Vi arbetar i Barndiabetesteamet i Huddinge och Solna, Karolinska Universitetssjukhuset, Astrid Lindgrens Barnsjukhus Solna
Amanda Tunved Ssk So
Amanda Tunved
Sjuksköterska
Anders Tidblad LNk So
Anders Tidblad
Läkare
Anna Ek LNk So
Anna Ek
Läkare
Anne Lie Wiman Ssk So
Anne Lie Wiman
Sjuksköterska
David Olsson LNk So
David Olsson
Läkare
Ellinor Björk So
Ellinor Björk
Sjuksköterska
Huddinge    ...

DiabetesGuru appen läggs ned - vad gör jag?

Företaget Diabetes Tools beklagar att tjänster i appen "...DiabetesGuru kommer att upphöra den 31 augusti 2017". Företaget läggs ned i brist på pengar till fortsatt utveckling, sorgligt nog. Gurun har  ...


Skolinformation - kommande tillfällen

Nu har vi lagt upp nya tider för information till personal i skola/förskola som möter barn med diabetes! Se tid och plats här Hälsningar från diabetesteamet, Ingela Lavin och Petter Sande  ...

Vår nya webbplats

Tipsa oss gärna om information du vill hitta här! Se våra kontaktuppgifter Se vår personal Hälsningar från diabetesteamet  ...

...diabetes och ADHD slåss och förstärker varandra!

Diabetes och ADHD blir som ett inbördeskrig i mig, de slåss och förstärker varandra!” I en svensk forskningsstudie var milda exekutiva problem, klara inlärningsproblem och klara minnesproblem vanligare hos ...

Vårdpersonal

Vi arbetar i Diabetesteamet på Barn- och ungdomscentrum Västerbotten, Norrlands Universitetssjukhus i Umeå Margareta Berggren Sjuksköterska Marie Fredriksson Barnläkare    ...

Hjälpmedel Huddinge och Solna

Beställning hjälpmedel, insulin och sensorer samt pumptillbehör  Det krävs mycket prylar när man har diabetes typ 1, vi på mottagningen hjälper dig med de förskrivningar du behöver. Förskri ...

Skolinformation

Välkommen på information om typ 1 diabetes till personal i skola/förskola Diabetesteamet på Barn och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå erbjuder information till personal i skola/förskola so ...

Kontakt

Förnya recept/hjälpmedel, av/omboka besök, begära intyg, skicka meddelande Vi använder 1177 Vårdguidens e-tjänster  Se hur du gör ditt barns vårdärenden på nätet Telefonkontakt Diabetessköterska Ingela La ...

Inspirationsdag!

Du som går i femte, sjätte och sjunde klass har blivit inbjuden till att den 17/5 träffa andra med diabetes i din ålder.  Minigolf, lunch och diskussioner med dramapedagoger! Föräldrar är också välkomna! Dagen ...

Kontakt

Barndiabetesteamet i Huddinge och Solna Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset. Förnya recept/hjälpmedel, av/omboka besök, begära intyg, skicka meddelande Vi använder 1177 Vård ...