Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga
Sök efter:
Sök bara i:
48 träffar på söktexten.

Dietisten tipsar - ladda ner!

Här finns mat-nyttig 😉 information från dietisten som du kan ladda ned och också skriva ut om du vill! Hitta dokumenten här>>    ...

Öppna föreläsningar

Skolinformation om diabetes typ 1 Öppen föreläsning för personal på skola, förskola och fritids. Här hittar du datum och information: Skolinformation våren 2018.pdf Power pointpresentationer från  ...


Skolinformation - kommande tillfällen

Nu har vi lagt upp nya tider för information till personal i skola/förskola som möter barn med diabetes! Se tid och plats här Hälsningar från diabetesteamet, Ingela Lavin och Petter Sande  ...

Vår nya webbplats

Tipsa oss gärna om information du vill hitta här! Se våra kontaktuppgifter Se vår personal Hälsningar från diabetesteamet  ...

Skolinformation

Välkommen på information om typ 1 diabetes till personal i skola/förskola Diabetesteamet på Barn och ungdomskliniken, Norrlands universitetssjukhus i Umeå erbjuder information till personal i skola/förskola so ...

Nu smyger vi igång!

Nu har vi börjat lägga upp några dokument med information. Titta under fliken "Ladda ned".  ...

Skolinformation

Här lägger vi i Jönköping upp våra presentationsfiler för skolor och förskolor. Se också sidor för skolpersonal  Powerpoint: Skolinformationspresentation (pdf) Kommande informationstillfällen (2018): ...

Information från barndiabetesteamet 170124

Hej! Här kommer ett nyhetsbrev med aktuellt från oss. Informationsbrev 170124 OBS! I brevet har tyvärr ett felaktigt datum för skolinformation smugit sig in. Det är den 30/1 det är skolinformation i Cy ...

Tider för informationsträffar för skolpersonal under 2017

Nu har vi planerat in informationstillfällen då skolpersonal kan komma och få information om diabetes under 2017. Att vi har utökat antalet tillfällen beror på att vi ser ett ökat behov av information til ...

Uppdatering 161011

Under året har Nationella Programrådet för Diabetes (SKL) och Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning (SKL) fortsatt arbeta för en gemensam nationell lösning, se nedan för mer information.  ...

Bilder från skolinformationen 160530

Här finns bilderna vi visade vid informationsträffen för skolpersonal 160530. Skolinformation 160530.pdf Rosita och Kerstin  ...

Skolinformation i augusti

Den 31 augusti kommer vi att ha en information om diabetes hos barn och ungdomar riktad till personal inom skola och barnomsorg. Berätta gärna detta för personalen på ditt barns skola så att de har mö ...

Listor på innehåll

Dietisten tipsar  Information om innehåll i vissa produkter, t ex kolhydratsmängd. Du kan skriva ut önskad lista. Mängden kolhydrater som finns i olika livsmedel Kolhydratinnehåll i drycker Kolhydrater i  ...

Har du en kontinuerlig glukosmätare DexCom G4?

NordicInfu Care AB bjuder in till en eftermiddag den 19/11 för föräldrar och tonåringar med information och diskussion, riktad till dig som har DexCom CGM G4 Platinum, för att förbättra nyttan med att a ...

Bilder från skolinformation 150825

Tack till alla er som kom till vårt informationstillfälle om barndiabetes i Ryhovs aula 150825. Här finns bilderna från presentationen. Skolinformation_150825.pdf Johanna, Rosita och Kerstin  ...

Skolinformation

Den 25 agusti kl.15-17 inbjuds personal på alla länets skolor till allmän information om diabetes. Speciellt viktigt är det förstås för de skolor som har en eller flera elever med diabetes att ta del  ...

Hitta lokala Ungdiabetes - från 15 år

Ung Diabetes är en förening som vill göra vardagen lättare för unga med diabetes. Bland annat skapa mötesplatser, sprida information och kunskap, och finnas till hands... Vill du vara med på en lokal ...

Ladda ner data från pump och CGM

... om användare (gäller ej Medtronics produkter).Välj att skriva ut information om de 2-3 senaste veckorna. Diskutera vid nästa besök vad som ska skrivas ut - det finns många olika typer av kurvor. Om du vil ...

Vad säger andra?

...  denna integreras i 1177. Viktigt att påpeka att det krävs kontroll av inlägg på chatforum samt att informationen är obunden och reklamfri. Önskvärt om fler barndiabetesteam skulle kunna koppla sin lokala ...