• Start
  • Mitt team
  • Jönköping

Skolinformation

Den 25 agusti kl.15-17 inbjuds personal på alla länets skolor till allmän information om diabetes. Speciellt viktigt är det förstås för de skolor som har en eller flera elever med diabetes att ta del av aktuell information kring sjukdomen. solrosTänk på att det kan vara bra för alla olika professioner att få denna kunskap, t ex. rektorer, mentorer, personal i kök, idrottslärare, fritidspedagoger, slöjdlärare, skolsjuksköterska m fl.
Informationen äger rum i aulan på Länssjukhuset Ryhov. Vi som håller i informationen är Johanna Larsson, överläkare, Rosita Ilvered, barndiabetessjuksköterska och Kerstin Ramfelt, dietist.Vi har tyvärr inte möjlighet att bjuda på fika då det är öppen föreläsning. Ingen anmälan behövs.

Varmt välkomna!

Barndiabetesteamet

 

Senast uppdaterad torsdag, 21 Maj 2015

Skriv ut