Gemensamma nationella krav på upphandling av insulinpumpar och CGM

Eftersom det är stora skillnader på vilken inställning man har i olika landsting vad gäller förskrivning av insulinpumpar och CGM håller Sveriges Kommuner och Landsting på att skapa gemensamma riktlinjer för vilka krav man ska ställa på produkterna och vilka indikationer som ska gälla. 
Mer om detta kan du läsa här: Gemensamma krav för insulinpumpar
Vilka insulinpumpar som för närvarande är upphandlade i Region Jönköping kan du se här:jonkoping/hjalpmedel

Barndiabetesteamet

Senast uppdaterad tisdag, 01 september 2015

Skriv ut