Öppna föreläsningar

Skolinformation om diabetes typ 1

Öppen föreläsning för personal på skola, förskola och fritids.
Datum för informationstillfällen hittar du här pdfSkolinfo VT 2019

Bilder från våra presentationer hittar du här:
Sjuksköterska pdfSkolinfo sjuksköterska
Dietist pdfSkolinfo dietister

Det går också att hitta bra information för skolpersonal på diabits sida För skolpersonal.

Pumpinformation

Öppen föreläsning för dig som funderar på insulinpump.
Datum för informationstillfällen hittar du här pdfPumpinfo VT 2019

 

 


Ansvarig för sidans innehåll: Elisabeth Jelleryd, dietist