Kontakt

Barndiabetesteamet i Huddinge och Solna
Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Förnya recept/hjälpmedel, av/omboka besök, begära intyg, skicka meddelande
Vi använder 1177 Vårdguidens e-tjänster - Läs hur du gör ditt barns vårdärenden på nätet 
Behöver du hjälp att lägga till oss på 1177, eller vill du kunna beställa hjälpmedel via 1177? Kolla in vår lathund pdf1177 VÅRDGUIDEN.pdf

Ringa oss

Huddinge

Solna

Boka om besök

Använd 1177 Vårdguiden

Telefonsvarare
Tel 08-585 804 90

Använd 1177 Vårdguiden

Må - fre kl 07-09
Tel 08-517 707 77

Diabetessköterska 

Telefonsvarare
Tel 08-585 804 90

Må - fre kl 07-09
Tel 08-517 707 77

Akuta ärenden dagtid
och Vård till vård

Må - fre kl 08-12, 13-15
Tel 070-160 9703 

Må - fre kl 08-12, 13-15
Tel 08-517 775 85

Akuta ärenden efter kl 15
och under helger

08-585 803 88
Avd I52 / BAVA

08-517 780 63
Barnavd plan 9

Kurator


Tel 08-517 776 05

Dietist

Telefonsvarare
08-585 861 83

 

 
Viktig information till alla som använder mina vårdkontakter för att kontakta barndiabetesmottagningen i Solna:
Vi har bytt namn på vårdenheten och ni måste därför göra en ny sökning för att hitta mottagningen. Mottagningen heter nu "Mottagning Barn Endokrinologi". Sök på hela namnet eller delar av namnet samt "ort" Stockholm så kommer ni att hitta den!
Sok Solna 1177


Har du synpunkter på vården?

Kontakta oss gärna med frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss.
Alternativt kan du vända dig till Patientvägledaren

Ansvarig för sidans innehåll: Elisabeth Jelleryd, dietist