Diabit - Typ 1 diabetes hos barn och unga

Diabetesteamet vid Barn- och ungdomssjukhuset i Linköping

Team Linköping barndiabetes

Välkommen! Här kommer ny info och tips från oss...

Inspirationsdag!

Du som går i femte, sjätte och sjunde klass har blivit inbjuden till att den 17/5 träffa andra med diabetes i din ålder.  Minigolf, lunch och diskussioner med dramapedagoger! Föräldrar är också välkomna! Dagen börjar 9:30 och avslutas 14:30. Anmäl till diabetessköterskorna, tel 010-1031307 senast 10/5.
Välkomna!!

Hälsar Diabetessköterskorna

Senast uppdaterad 2017-04-24

Sluta med pump och börja med penna - hur ska man tänka?

Här får du tips om hur du ska göra

pdfOvergang_pump_till_penna.pdf

Diabetesteamet / Lena Hanberger

Senast uppdaterad 2017-03-31

Teater för diabetesforskning

Teater Impuls improviserar en föreställning med hjälp av publikens förslag!  Inget manus, ingen regi men mycket fantasi! Den 10/6 ges en välgörenhetsföreställning för Barndiabetesfonden. Plats: Bråddgatan 34, Norrköping.
Här kan du läsa mer och boka biljetter: Teater Impuls 

Senast uppdaterad 2017-02-21

Automatisk insulintillförsel i pumpen– toppen! Men det ska vara säkert!

Med anledning av att det finns de som själva kan ta fram en programvara som kan styra insulinpumpars dosering har barnläkarföreningen bett läkemedelsverket om råd hur man ska hantera detta. Läkemedelsverket har svarat att de avråder från att själv modifiera medicintekniska produkter som är CE-märkta, dvs kvalitetskontrollerade. De avråder också från att använda ej CE-märkta produkter, dvs t.ex. pumpar som modifierats att styras av programvara man själv utvecklat.

Läkemedelsverkets dokument kan du läsa här >>

 

Senast uppdaterad 2017-02-08

Hur gör man vid fysisk aktivitet?

Nu finns en broschyr med råd vid fysisk aktivitet som diabetesteamen i Jönköping, Kalmar, Linköping, Norrköping och Västervik arbetat fram.
Här kan du ladda ned den pdf>>

Senast uppdaterad 2016-03-07