Kontakt

Diabetesteamet, Barn- och Ungdomssjukhuset, Linköping

Förnya recept, avboka tid, skicka meddelande
1177 Vårdguidens e-tjänster uppfyller krav på säkerhet och sekretess.
Förälder kan vara barns ombud.
Se hur du som förälder kan administrera barnets konto

Telefonkontakt
Diabetessköterska

Eva Isaksson, Petra Morgård, Annette Nilsson,
Tel 010-103 13 07
må-fre kl 8-16.
Övrig tid och om alla sköterskor är upptagna finns telefonsvarare.

Dietist
Caroline Törnqvist och Elisabet Westman
Tel 010-103 13 05
Telefonsvarare finns, lämna meddelande.

Kurator

Ulrica Samuelsson
Tel. 010-103 13 25
Telefonsvarare finns, lämna meddelande.

Psykolog
Miriam Lagervik
Tel. 010-103 17 03
Telefonsvarare finns, lämna meddelande.

Akuta ärenden kvällar, helger och nätter

Ring till avd BOND
Tel 010-103 13 50

Hitta mottagningsformulär att skriva ut:
Se Ladda ned

Har du synpunkter på vården?
Kontakta oss gärna med frågor, synpunkter eller klagomål rörande vården och servicen hos oss.
Alternativt kan du fylla i vårt webbformulär - eller vända dig till Patientnämnden