Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se

Var god se avsnitten längre ned. Uppdatering 150312

Inkomna intresseanmälningar från landsting/regioner bereds av Inera. Kostnaden avses fördelas mellan alla landsting och regioner, med solidarisk finansiering utifrån invånarantal. Detta möjliggör en högkvalitativ nationell lösning inom 1177.se.

Det är mycket meningsfullt att er verksamhet fortsätter puffa för att ert landsting/region medverkar - så processen kan gå vidare.

Senast uppdaterad torsdag, 12 mars 2015

Skriv ut