Brett stöd för förslag om nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden

Uppdatering 170913
pdf1177 Vårdguidens förstudie föreslår att ett nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177 Vårdguiden skapas.

Många landsting/regioner ställde sig redan 2015 positiva till en förfrågan från Inera om ekonomisk medverkan. Förslaget är förankrat med Nationella samverkansgruppen för kunskapsstyrning genom Nationellt Programråd Diabetes, SKL. 

Trots stor enighet om betydelsen för målgruppen och ett mycket utbrett stöd för förslaget har beslut inte tagits. Se mer information nedan. 

Förslaget stöds av

Senast uppdaterad onsdag, 13 september 2017

Skriv ut