• Start
  • Om Diabit
  • Diabit och 1177

Digitalt stöd för unga med diabetes typ 1 - eller inte?

Uppgraderat förslag har gått ut till alla regioner/lt
Under vintern har Inera på nytt sett över behovet av stöd inom 1177.se till unga med diabetes typ 1.
Ett förslag från Inera till 1177 lösning motsvarande Diabits nuvarande funktion inom Fakta och råd har sänts ut med intresseförfrågan till alla regioner/landsting - via respektive medlem i Ineras Programråd.
Se dokument pdfintresseanmalan-gallande-stod-for-unga-med-diabetes-typ-1-pa-1177.se.pdf
Deadline för regionernas svar är 21 juni. Baserat på svaren tar Inera ställning till att lägga ned eller gå vidare.

Sydöstra Sjukvårdsregionen har hösten 2017 beslutat att under 2018 avveckla uppdraget för Diabit.

Extremt angeläget att er region nu anmäler ert intresse!
Alla regioner/landstings medverkan väger tungt. Tillsammans gör vi detta möjligt.
Ledande nationella företrädare för professioner och patienter stöder tanken, se historik nedan.
Bara hälften av landstingen anmälde intresse till Inera 2015, varpå ärendet då lades ned.
Alla regioners intresse behöver nu förtydligas. Regionerna tillsammans avgör.

Vilka kanaler finns för denna fråga?
Kontakta er medlem i Ineras Programråd och påbörja en dialog!

Aktuell länk https://www.diabit.se/1177-diabit kan användas som underlag.
Se även dokumentet ovan som har sänts till er regions medlem i Ineras Programråd.

Uppvakta inom er region omgående! 
Jätteviktigt just nu att ert diabetesteam och verksamhetschef aktivt tillstyrker och puffar uppåt för er regions intresseanmälan.

Senast uppdaterad tisdag, 05 juni 2018

Skriv ut