• Start
  • Om Diabit
  • Diabit och 1177

”Få regioner sa ja”

Uppdatering 14 feb 2019

Sveriges 21 regioner driver tillsammans 1177.se genom bolaget Inera AB. Inera har en kanal för dialog och samverkan med regionerna som heter Ineras Programråd. Varje region har där minst en representant, som i sin tur ansvarar för dialogen inom sin region. 

En bra dialog med vårdpersonal och patientfamiljer underlättar i regionernas arbete med digitalisering av fakta, råd och stöd för denna målgrupp. Dagens diabit.se har tidigare fyllt denna funktion i väntan på en gemensam nationell lösning.

Inera erbjöd i höstas regionerna att tillsammans få ta över 50 sidor från ”Fakta och råd” i Diabit till den nya 1177.se plattformen och fortsätta förbättra innehållet. Detaljerna beskrivs kort i Ineras PDF nedan.

Lång process med brett stöd
Många i berörda verksamheter har tidigare försökt trycka på för något motsvarande, i flera omgångar och under många år. Ledande nationella företrädare har i flera omgångar ansett behovet stort och försökt trycka på med uttalanden och skrivelser. Hösten 2017 uppvaktades Ineras styrelse av yrkesföreningarna BLF, SFSD och DRF gemensamt med Svenska Diabetesförbundet. Ineras VD ställde sig positiv och startade en ny beredning. Se information längre ned.. 

Har få regioner sagt ja?
Intresset i landet visade sig stort när Inera formellt frågade alla regioner i maj-augusti 2018. Inera tog därefter fram ett skarpt erbjudande till regionerna.

Men få regioner har hittills sagt ja till Inera i sista steget, där varje region åtar sig sin del av kostnaden utifrån folkmängd. 
Total årlig kostnad enligt Inera är under 3 000 kr för lilla Gotland, som högst 105 000 kr för stora Stockholm när alla regioner hjälps åt solidariskt. Per patient räknat c:a 50 kr/år, eller per invånare c:a 5 öre och år. 

Hur ser processen ut?
Vägen till beslut beskrivs i dok Ineras Ramverk, se under 3.6 Programrådet.
1. Inera bad varje region skriftligen visa intresse pdfintresseanmalan_1177
Många verksamheter framförde då stöd via Programrådets representanter.
Nästan alla regioner svarade ja på intresse (källa: Inera).

2. Inera bad varje region skriftligen förklara sin avsikt att medverka pdfavsiktsforklaring_1177
Flertalet regioner svarade då nej på avsikt. Se lista nedan. 

3. Inera avslutade formellt ärendet 6 feb 2019.

Tabell. Inkomna svar på avsikt per 1 feb 2019 (källa Inera)
svarslista Inera 20190201

Bollen är därmed tillbaka hos alla regioner. Diabit upphör 31 mars enligt tidigare beslut.
Alla regioner ställs i nuläget inför att ta fram en motsvarande lösning själva, förr eller senare, istället för att samverka smart genom 1177 nya tekniska plattform och kunniga personal. 

Man kan undra över att så få regioner hittills sagt ja till en gemensam kostnadseffektiv lösning. Signaler i yrkesnätverken talar för att på många håll (men inte alla) har dialogen med berörda verksamheter inte varit klar.

Vad kan jag göra?
Du kan kontakta din regions medlem i Ineras Programråd, se lista 
Programrådet har fem årliga stora möten, nästa tillfälle 21 feb.

Senast uppdaterad torsdag, 14 februari 2019

Skriv ut