• Start
 • Om Diabit
 • Diabit och 1177

Tack från Diabit

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019 - läs mer här.

Diabit tackar särskilt

 • Alla våra användare
 • Alla patientfamiljer som medverkat i utvecklingsmöten
 • All personal och alla diabetesteam som medverkat i kvalitetssäkring och utveckling
 • Alla chefer i barnsjukvården som stöttat digitalisering genom Diabit
 • Våra uppdragsgivare Region Östergötland, Region Jönköping och Region Kalmar
 • Vår illustratör, Annelie Dorsell-Svensson, förälder till en idag ung vuxen med diabetes typ 1
 • Vår webbproducent sedan 2006, Jörgen Isberg

 STORT TACK alla som önskat något liknande i 1177.se

 • Diabetesteam, verksamhetschefer och medicinska programgrupper under 10 år med diabit.se
 • Regionerna bakom Diabit Projektet - Kalmar Jönköping och Östergötland
 • Alla regioner som lyssnat på berörda verksamheter och brukare
 • Inera och 1177 som utredde 2012, 2015, 2018, lyssnade på brukarna och tog fram erbjudanden
 • Ineras styrelse och VD som lyssnade
 • Svenska Diabetesförbundet som tryckt på
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård - SFSD som tryckt på
 • Dietisternas Riksförbund - DRF, Referensgruppen för Diabetes som tryckt på
 • Svenska Barnläkarföreningen - BLF, Delföreningen för Diabetes och Endokrinologi som tryckt på
 • Computer Sweden för Sjukvårdens IT-pris
 • Vitalis och Tieto för Vitalis pris Bästa landstingsprojekt
Senast uppdaterad fredag, 22 mars 2019

Skriv ut