Vad säger andra?

Några röster från e-posten

Jag har haft kontakt med ledningen inom Örebro Region och medelat att vi ställer oss bakom en intresseanmälan.
Örebro

Absolut!
Jag har fått ett mail från chefen och ska meddela att vi tycker att idén är jättebra!
Jämtland

Hej Alla
Positiv till att ha info sait på 1177 för barn och ungdom där vi alla ser och hittar råden. Ger egenutbildning till familjen som redan idag tar stort ansvar och att läkare som får jourfrågor också har samma stöd som föräldrar. 1177 har en bra funktion och håller god  kvalitet och är lätt att nå. Absolut intressant att gå vidare med detta.
Västernorrland

Läst och begrundat, verkar vettigt och tydligt, bra med uppdelning för oss på både barn och ungdomar. Det är ju ett av många andra hjälpmedel, infosajter inom området diabetes och man hinner inte ta del av alla. Jag har ingen erfarenhet alls om diabit... Bra om det ligger under 1177.se ändå tycker jag.
Västernorrland

Jag anser att det är viktigt att vi utvecklar e-tjänster för att möta våra patienters behov och stöder detta. Jag ska förmedla det till vår hälso-och sjukvårdsdirektör och vår representant i Ineras nationella programråd.
Dalarna

Jag är informerad sedan tidigare pga mitt engagemang i diabetesteamet. Jag undersöker möjligheterna att påverka inom Regionen
Gotland

Vi i teamet kände inte till detta förrän jag kontaktades av landstingstjänsteman som undrade...
...Vi har uppskattat och rekommenderat diabit till våra patienter.
Västmanland

Toppen!! Vi hoppas verkligen att Diabit nu till slut hamnar under 1177!
Östergötland


Från yrkesföreningarna


Styrelsen (Dietisternas Riksförbund) har nu tittat på ert förslag och anser att det är ett bra förslag som är helt i linje med framtidens e-hälsa vilket också ger patienten delaktighet och möjlighet till lika vård oberoende av respektive landstings resurser.
Förslaget är väl genomtänkt och uppdelat i tre delar: barn, ungdom och vuxna då dessa tre grupper har olika behov.
Ni har även dietistkompetens knuten till er, vilket borgar för hög kvalitet på de kostråd som ges
Halland

Skriver till er både som chef på ALB, barndiabetolog och ordförande i Barnläkarföreningens delförening för diabetes och endokrinologi. Diabetes typ 1 har föreslagit som ett nytt temaområde inom 1177.se. Man föreslår tre separata avdelningar anpassade för barn, ungdomar respektive vuxna. Barndiabetesföreträdare har medverkat i utredningen och jag stöder tanken helhjärtat.
Stockholm

Svensk förening för sjuksköterskor i Diabetesvård representerar 1200 sjuksköterskor som arbetar med diabetes. Sjuksköterskorna är verksamma inom primärvård, kommuner och specialistvård för vuxna och för barn. Vi möter ca 400 000 personer med diabetes och deras närstående.
Styrelsen är mycket positiv till att Diabit kopplas till 1177. Det känns som en naturlig utveckling då det framförallt på barnkliniken är en sida som hänvisas till.  Det är en sida uppbyggd av specialister på området och vi kan inte se något hinder för att använda befintligt material men viss utvidgning på vuxensidan behövs göras om denna integreras i 1177. Viktigt att påpeka att det krävs kontroll av inlägg på chatforum samt att informationen är obunden och reklamfri. Önskvärt om fler barndiabetesteam skulle kunna koppla sin lokala web till sidan.
pdfRemissvar_Diabit.pdf

Uppdaterat 150922

Senast uppdaterad onsdag, 30 september 2015

Skriv ut

Nytt Temaområde Diabetes typ 1 på 1177.se

Till våra kollegor, verksamhetschefer, beslutsfattare och brukare:
Information beträffande förslag om nytt Temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se

Sammanfattning
Efter utredning finns ett skarpt förslag att satsa kraftfullt på ett nytt temaområde inom 1177.se för Diabetes typ 1. Man föreslår tre separata avdelningar anpassade för barn, ungdomar respektive vuxna. Vi som driver diabit.se har medverkat i utredningen och stöder förslaget.

VIKTIGT: Ni som förordar detta bör i närtid lyfta det med nyckelpersoner i ert landsting.
Detta då finansiering och övriga beslut förutsätter efterfrågan från vårdteamen och landstingen ute i landet. Ni kan be er verksamhetschef om hjälp eller ta kontakten tillsammans.
Se pdfDiabit_presentation_Slutrapport_2014-11-18.pdf och detta brev som underlag.

Bakgrund
Landstingsägda Inera är det nationella navet för vårdens IT stöd. Inera utvecklar och ansvarar för viktiga nationella system och lösningar i vårdens infrastruktur. Under Inera finns även de välkända invånartjänsterna. Dit hör UMO, Mina vårdkontakter och inte minst 1177.se. Idag drivs dessa av Stockholms Läns Landsting (SLL) som utförare.

1177.se utvecklas alltmer
Redan 2011 fick 1177.se utmärkelsen Bästa offentliga sajt. Möjligheten att skapa länsvis anpassade sidor på 1177 är idag utmärkt. Även möjligheten till lokal kontaktinformation per vårdenhet är bra, men underanvänd. Se exempel från Västerås barndiabetesteam här

Diabit.se – lokalt eller nationellt behov?
Diabit har drivits som lokalt utvecklingsprojekt av gräsrötter i vården sedan 2009. Idag står fem kliniker med tre landstingsledningar bakom. Sajten används från hela landet och hade de senaste 12 mån 240 000 sidvisningar (186 000 året innan). Tanken att integrera det bästa från dagens Diabit med det bästa i framtidens 1177 har växt sig allt starkare.

Förslag om nytt temaområde Diabetes typ 1 inom 1177.se
Under 2014 har en grundlig förstudie gjorts av SLL. Uppdraget kom från Sydöstra sjukvårdsregionen, som temporärt finansierat Diabit. Man har bl a intervjuat patienter, föräldrar och vårdpersonal från ett 10-tal av landets verksamheter för barn med diabetes typ 1.
Nu föreslås att en diabit-liknande lösning integreras i 1177. Exempel:
-Nytt temaområde skapas i 1177 – diabit faktasidor används som råmaterial och förbättras av proffsredaktörer. 1177 procedur för kvalitetssäkring = ämneskunniga faktagranskare och ett nytt redaktionsråd från olika diabetesteam i landet går igenom innehållet.
-Ny funktionalitet i 1177 Hitta vård/kontaktkort, där varje team kan ha sin kontaktinfo, lokal info, foto, eget nedladdningsbart material i PDF
-Stärkt resurs i 1177 frågetjänst för diabetesfrågor hos barn och unga
-Beslutsstödet för 1177 telefonrådgivning uppdateras på barn diabetes typ 1, detta är påbörjat

Vad händer just nu? Hur kan vi påverka?
Frågan bereds av Ineras programkontor, se status i beredningen här
Efterfrågan från ert landsting behöver bli känd i en nationell krets av nyckelpersoner.
Detta då finansieringsmodell och övriga beslut bygger på efterfrågan ute i landet.

Handlingsförslag: Framför er synpunkt i närtid till ert landstings:

  1. Hälso- och sjukvårdsdirektör
  2. Medlem i Programrådet, Inera - hitta er representant här

pdfDiabit_presentation_Slutrapport_2014-11-18.pdf och detta brev kan användas.

Man kan be barnklinikens verksamhetschef om hjälp eller ta kontakten tillsammans.
Rätt tillfälle att påverka är nu!

Med vänliga hälsningar, Diabit redaktionen 26 november 2014


Sam Nordfeldt
Barnläkare
Linköping
Ansvarig för Diabit          

Lena Hanberger
Sjuksköterska
Linköping
Lokalredaktör Diabit         
Kerstin Ramfelt
Dietist
Jönköping
Lokalredaktör Diabit
Senast uppdaterad måndag, 13 april 2015

Skriv ut