Diabit upphör

Funktionerna på diabit.se upphörde under mars 2019.

  • På 1177 sidan Diabetes typ 1 hos barn finns översiktlig information granskad av erfaren vårdpersonal.
  • Du som har diabetes typ 1 och närstående, kontakta ert diabetesteam för råd om behandlingen.

STORT TACK TILL ALLA 
Från oss alla - till oss alla - ett stort varmt tack för 10 år med diabit.se öppet på nätet!
Diabit tackar särskilt... - se hela listan här

Varför upphörde Diabit?
Diabit-projektet förlängdes år efter år i väntan på motsvarande webbsidor inom 1177.se
Uppdragsgivarna beslutade till sist i okt 2017 att avveckla Diabit-projektet under 2018.

Diabit ville inspirera till motsvarande webbsidor inom 1177.se och då för hela landet.
Från 1177 gillades tanken och flera utredningar i olika omgångar var positiva. 

Sveriges 21 regioner driver tillsammans 1177.se genom bolaget Inera AB. Inera erbjöd senast i nov 2018 regionerna att enkelt återanvända innehåll från ca 50 Diabit/Fakta och Råd-sidor i nya 1177.se och fortsätta förbättra. 

Regionerna hänvisade i feb 2019 till 1177.se ordinarie arbete. Diabetes typ 1 hos barn och unga tillhör sedan länge 1177.se kärnuppdrag. Tipsa gärna 1177.se redaktionen om vilka behov ni ser!

Kan jag göra något?
Se dagens information om Diabetes typ 1 hos barn på 1177.se.
Alla kan bidra med synpunkter - kontakta 1177.se här med tips och idéer för dess fortsatta utveckling! 

Hur kan innehåll från diabit.se återanvändas?
Se länk om vad som gäller för att återanvända innehåll från diabit.se