• Start
  • Fakta & råd
  • Akuta situationer

När man är sjuk

febrig2


Infektion med feber - låt blodsockret styra doserna
Infektion ger ökad stress i kroppen, särskilt vid feber. Då ökar utsöndringen av stresshormoner som höjer blodsockret och ökar insulinbehovet. Samtidigt kanske man äter mindre och rör sig mindre. Det är därför viktigt att öka insulindoserna fast man äter mindre.

Följ blodsockret noga vid infektion och låt det styra insulindoserna. Ett riktmärke är att feber kan kräva minst 25-50% mer basinsulin och måltidsinsulin.

Magsjuka - sluta aldrig ge insulin
Vid magsjuka kan blodsockret bli lågt, men sluta aldrig ge insulin!

När kroppen svälter bildas ketoner (syror) som kan mätas i blod och urin. Då behöver man äta eller dricka något som innehåller socker, lite i taget och ofta, exempelvis saft med vanligt socker, eller isglass. Insulin behövs också, ibland i lägre doser än vanligt om man inte äter, men feber kan samtidigt öka insulinbehovet.

  • Behåll alltid det långverkande insulinet - basinsulinet. 
  • Till insulinet behövs något som innehåller socker när man inte kan äta som vanligt.
  • Man får aldrig sluta ge insulin!
  • Under något dygn behöver du vara mycket aktiv med söt dryck, blodsockerkoll och anpassade insulindoser, tills magsjukan är över.
  • Om blodsockret är högt kan kräkningar och illamående också bero på insulinbrist och farlig ketonförgiftning - läs mer!
  • Ring barnkliniken/diabetesteamet när du behöver råd i denna situation

Sidansvarig: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Anette Nilsson, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Kerstin Ramfelt, dietist, Kjersti Kvernebo Sunnergren, barnläk, Barnklin, Ryhov, Jönköping