• Start
  • Fakta & råd
  • Blodsocker

Använda blodsockerkurva

Blodsockerkurvor och daglig reflektion över värden är två bra verktyg för att ha kontroll på blodsockret.

Målet är blodsocker mellan 4 - 6 mmol/l före måltid, och mellan 4 - 8 mmol/l två tim efter måltid.

Det är bra att åtgärda blodsockersvängningar som återkommer vid liknande tider eller aktiviteter.

  1. Försök se mönster: Vilka svängningar är återkommande?
  2. Vilka förändringar kan passa för att få en jämnare dygnskurva? Tänk ut olika sätt - och välj en förändring att prova. Du kan ringa diabetesteamet för råd och tips.
  3. Genomför förändringen. Om du mår bra väntar du några dagar medan blodsockret stabiliseras.
  4. Efter 3-4 dagar behöver du göra nya dygnskurvor och utvärdera på samma sätt. Du kan jämföra med de tidigare kurvorna. 
  5. Titta på de nya kurvorna för att se mönster. Välj en ny förändring, prova den och följ upp med nya kurvor. Ibland behöver du fortsätta så en tid.
Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm