Blodsocker

blodsockertagning
Blodsocker mäts i en blodsockermätare, med ett blodprov från fingret eller till exempel handflatan.
Blodsocker mäts i enheten millimol per liter (mmol/l).
Blodsockernivån hos en person utan diabetes är normalt mellan 4-6 mmol/l.

Mer om blodsocker på 1177.se

Många använder idag en kontinuerlig sockermätare och tar fingerstick som extrakoll.

Blodsockermål

För att må bra och minska risken för följdsjukdomar eftersträvas en behandling där blodsockerkurvan ligger så jämnt som möjligt och för det mesta inom dessa målvärden för blodsocker:

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm