• Start
  • Fakta & råd
  • Blodsocker

Lågt blodsocker vid diabetes typ 1

Du har lågt blodsocker när värdet ligger under 4,0 mmol/l

hungrig symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
Trött symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
Pirr symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
Ledsen symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
darrig symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
arg symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin
Blek kallsvettig symtom på lågt blodsocker diabetes typ 1 med insulin

Varför blir blodsockret lågt?

Lågt blodsocker kan bero på för mycket insulin, för lite mat eller att du rör på dig mer än vanligt.

Lågt blodsocker ger stressreaktioner

Om blodsockret blir för lågt får hjärnan brist på energi och fungerar mindre bra. Då frisätts stresshormoner som adrenalin och kortisol, som signaler till levern att frisätta socker. Adrenalin gör att du får hjärtklappning, kan bli darrig och kallsvettig, kanske orolig och irriterad. Detta är varningssymtom vid lågt blodsocker. Det är bra att vara uppmärksam på tidiga tecken.

De flesta med välinställd behandling har lågt blodsocker några gånger i veckan. Du behandlar lågt blodsocker med att genast ta druvsocker, gärna med lite vatten till, och vila en stund. Läs om att behandla lågt blodsocker.

Vid allvarligt lågt blodsocker behöver du hjälp

Energibristen i hjärnan kan leda till att du behöver hjälp. Om du inte hinner behandla lågt blodsocker i tid fungerar hjärnan allt sämre. Då kan du bli yr och svag, ha svårt att tänka klart och kanske ha svårt att prata tydligt. Om det låga blodsockret fortsätter sjunka blir du allt tröttare och kan bli medvetslös.

Var uppmärksam på tidiga tecken för att undvika allvarligt lågt blodsocker

Lågt blodsocker kan kännas olika för olika personer. En del kan märka att något i kroppen brukar kännas på ett speciellt sätt när blodsockret sjunker. Det är bra att känna igen tidiga varningstecken och hinna behandla innan blodsockret blir allvarligt lågt.

Fundera på vad dina tidiga tecken är och vad andra kanske ser. Vad har du eller någon annnan lagt märke till? Vad händer först?

Tidiga tecken på lågt eller sjunkande blodsocker

Unga med diabetes typ 1 har berättat om till exempel pirrning i en tå, domning i läppen eller tungan, förändrad syn, svårt att prata, ovanliga svettningar, hunger, irritation, svag i benen eller någon annan konstig känsla när blodsockret är lågt eller sjunkande.

Högt blodsocker efter lågt kan bero på för lite insulin

Efter lågt blodsocker kan det ibland skjuta i höjden av något du äter, och ibland av kroppens stresspåslag (motreglering). Det är bra att först behandla lågt blodsocker med druvsocker tills du mår bättre. Druvsocker är oftast tillräckligt. När du sedan äter efter lågt blodsocker behöver kroppen också få insulin. 

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå