Vad är HbA1c?

Proteinet hemoglobin (Hb) finns i röda blodkroppar som transporterar syre. På hemoglobinet fastnar sockermolekyler. Då bildas HbA1c, ett så kallat glykerat hemoglobin. När sockermängden i blodet är högre fastnar fler sockermolekyler och HbA1c värdet blir högre.

HbA1c visar hur medelblodsockret varit de senaste veckorna
Blodprovet HbA1c ger ett värde i mmol/mol som speglar blodsockret de senaste 6-8 veckorna. Det beror på att varje dag bildas nya röda blodkroppar som ersätter de gamla efter ca 120 dagar. Det finns ett starkt samband mellan ditt medelblodsocker och ditt HbA1c.

Sträva mot ett tydligt HbA1c mål
Ett bra HbA1c mål att sträva mot är 48 mmol/mol - utan att du ofta får lågt blodsocker, och utan att du får allvarligt lågt blodsocker. Detta mål föreslås i det nationella vårdprogrammet.

Risken för följdsjukdomar kan minskas 
Det är bra att kolla HbA1c var tredje månad, och oftare om det är högt. 
Om HbA1c är högt ökar risken för följdsjukdomar. Varje förbättring av ett högt HbA1c är värdefull.
När HbA1c är under 60 mmol/mol är riskerna klart mindre.

När HbA1c stiger behöver något göras
Ett stigande HbA1c är en larmsignal som säger: Vad nu då? Vad behöver jag göra nu? 
Diabetesteamet har riktlinjer för åtgärder vid HbA1c-värden vid olika nivåer. 
Prata med diabetesteamet om mål för behandlingen!

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm