• Start
  • Fakta & råd
  • Blodsocker

Visar mätaren rätt?

Felvärden
Om ett blodsockervärde verkar orimligt ska du tvätta händerna och ta om det. Falskt högt värde kan orsakas av något sött på fingret. 
Falskt lågt värde kan orsakas av att blodet blivit utspätt till exempel av vätska eller hårt tryck på fingret.

Felmarginal och variation
Om du tar om ett prov flera gånger vid samma tillfälle kan värdet variera. Felmarginalen kan vara upp till 15%. Variationen är störst på högre värden och kan ibland upplevas som mätfel. 
Med en och samma mätare spelar variationen ingen stor roll, så använd helst samma mätare. Det kan bli förvirrande att jämföra mellan olika mätare.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Kerstin Ramfelt, dietist, Barnklin, Ryhov Jönköping, Petra Morgård, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset, US Linköping, Verica Zdravkovic, sjuksköt, ALB, Karolinska Sjukhuset, Stockholm