• Start
  • Fakta & råd
  • Följdsjukdomar

Följdsjukdomar

kroppen ny 2Om du har diabetes typ 1 behöver du veta om de hälsorisker som finns.

Högt blodsocker under lång tid för med sig hälsorisker
Högt blodsocker under lång tid kan påverka nerver och blodkärl lite i taget. När du haft diabetes typ 1 i många år kan följdsjukdomar utvecklas. Eftersom de dröjer länge och kan komma lite smygande finns en risk att man inte i tid förstår allvaret och bryr sig om sin hälsa tillräckligt. Riskerna ökar alltmer vid högre HbA1c.

Hälsoriskerna kan minskas
Forskning visar att risken för följdsjukdomar i njurar och ögon minskar när genomsnittligt HbA1c är närmare målområdet. 
Varje sänkning av ett högt HbA1c minskar riskerna. 
Vid HbA1c under 60 mmol/mol är riskerna betydligt lägre.

Det är bra för allas hälsa att

Sträva mot ett HbA1c mål
Ett bra HbA1c mål att sträva mot är 48 mmol/mol - utan att du ofta får lågt blodsocker, och utan att du får allvarligt lågt blodsocker. 
Detta mål föreslås i det nationella vårdprogrammet.

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå