Hjärta och blodkärl

hjarta-2Diabetes typ 1 ökar risken för att längre fram i livet få sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke och cirkulationsrubbningar genom åderförkalkning i blodkärl.

Det finns flera olika saker som ökar risken för kärlsjukdomar hos alla människor, till exempel brist på motion, rökning och onyttig mat. Om man har diabetes typ 1 ökar risken ännu mer.

När blodsocker och HbA1c är närmare målområdet minskar riskerna för allvarliga kärlsjukdomar.

Se bildspel på UMO.se Vad händer i kroppen när man röker?

Skrivet av: Sam Nordfeldt, barnläk, BUP, Akademiska Sjukhuset, Uppsala
Granskat senast av: Camilla Arnmark, sjuksköt, Barnklin, Vrinnevisjukhuset, Norrköping, Ann-Marie Sandström, sjuksköt, Barn- och ungdomssjukhuset US Linköping, Petter Sande, dietist, Barn- och ungdomscentrum, Norrlands Universitetssjukhus, Umeå